onsdag, februar 23, 2022

Bekymring for ubalansen blant mine kjære profetiske venner


Jeg er bekymret for at det blant vennene mine som har sterke profetiske gaver, har vært en trend av ubalanse de siste årene.

Denne ubalansen innebærer ofte et intenst og ensidig syn på komplekse sosiopolitiske situasjoner. Det kan være sterkt for eller imot en politisk figur eller sak. Faktisk er selve fokuset på politikken i seg selv en del av ubalansen.

La oss huske at Yeshua selv levde i en tid under den romerske guvernøren Pilatus, som var representant for et imperialistisk diktatur og kjent for ekstrem grusomhet.

Luk 13,1-3: 

"På den tiden kom det noen og fortalte ham om de galileerne som Pilatus hadde drept, så blodet deres hadde blandet seg med blodet av slaktofrene som de bar fram. Han svarte og sa til dem: Mener dere at disse galileerne var synder fremfor alle andre galileere, siden de har lidd dette? Nei, sier jeg dere! Men hvis dere ikke omvender dere, så skal dere alle omkomme på samme måten."

I dette tilfellet grep Pilatus inn fra hedningenes regjering i en jødisk religiøs praksis; både overskrider hans autoritet og begår drap. Yeshua reagerte ikke på det politiske spørsmålet, og heller ikke ved å ta parti for hvem som var mer rett eller galt. Han ba alle om å omvende seg. Hans syn på moral var at alle hadde syndet og at alle trengte å omvende seg, uavhengig av politisk, etnisk eller religiøs bakgrunn.

I en annen situasjon ble det igjen krevd av Yeshua å ta parti i en svært provoserende politisk krise.

Luk 20,21-25:

"Og de spurte ham og sa: Mester, vi vet at du taler og lærer rett. Du gjør ikke forskjell på folk, men lærer Guds vei i sannhet. Er det tillatt for oss å gi keiseren skatt, eller er det det ikke? Men han merket deres list, og sa til dem: Vis meg en denar! Hvem har sitt bilde og sin påskrift her? De svarte: Keiseren. Han sa da til dem: Så gi da keiseren det som keiserens er, og Gud hva Guds er!"

Hvis Yeshua gikk med på å betale skatt til Cæsar, ville Han ikke bare underkaste seg en ond regjering av "anti-Kristus"-typen, men faktisk støtte den. Fra et profetisk synspunkt ville dette virke åpenbart feil: selvfølgelig betaler vi ikke. Selvfølgelig vil disiplene til den jødiske kong Messias kjempe mot den onde sataniske regjeringen.

Imidlertid bestemte Yeshua seg for å se problemet i et annet perspektiv. Han så «begge sider av mynten». Han støttet ikke Cæsar, men han hadde et annet fokus. Han kom for å forkynne et annet slags rike, en annen agenda, en annen løsning.

Han nektet å være "ensidig" i saken. Han nektet å la politisk aktivisme prioriteres over evangeliet om riket. Hans "balanserte" tilnærming ble avvist av de jødiske radikalene på hans tid som lunken og kompromitterende.

I Israel i dag er det så hard motsetning mellom de forskjellige politiske lederne, at landet blir revet i stykker sosialt, etnisk og religiøst. Pro-Bibi, anti-Bibi; Ashkenazi-Sefardi; religiøs, sekulær; venstre høyre; pro-arabisk; anti. Tonen i dialogen er pinlig voldelig og fornærmende. Bølger av verbal vold sprer seg til skoler, familier, synagoger og media.

Mange har sammenlignet dagens tone i det israelske samfunnet med den interne splittelsen og krigføringen som var tilstede under de store opprørene i 70 og 135 e.Kr., der Israel ble totalt ødelagt. Den interne konflikten var større enn den ytre trusselen.

Jeg bruker det som et eksempel ved å sammenligne med vår åndelige situasjon i Messias legeme. Alle er så sikre på at han har rett i sosiale, politiske, teologiske debatter, at de er villige til å splitte fellesskapet i biter. Spesielt de av oss med "profetiske" gaver ser ut til å være ute av stand til å inngå kompromisser og håndtere kompleksiteten i problemene.

For mine profetisk begavede venner, kan jeg nevne tre advarsler:

1. Evangeliet først – hvis vi fokuserer MER på en sosiopolitisk sak enn frelsesevangeliet i Yeshua, så har vi gått glipp av prioriteringen.

2. Universell omvendelse – hvis vi ber om at den ene siden av en sak skal omvende seg, og hevder at vi har rett og de har feil, har vi allerede gått glipp av poenget. Vi tar alle feil og trenger å omvende oss; og kalle begge sider til å omvende seg.

3. Opprør/stahet – himmelsk visdom er ren, fredelig og lett å forsone seg (Jakob 3:17). Vi er til tider kalt til å være ulydige mot regjeringer, når det involverer religionsfrihet og moralske absolutter. Men vi er også kalt til å underkaste oss styrende myndigheter.

Det er en hårfin balanse her. Peter nektet å adlyde de styrende myndighetene i Apostlenes gjerninger 4, men ba oss likevel underordne oss alle styrende autoriteter i 1. Peter 2. Paulus tilbrakte mye av sin tjeneste i fengsel, men fortalte oss at å motstå regjeringen er å motstå Gud (Rom 13).

Det er interessant å sammenligne Åpenbaringen 13 og Romerne 13. Den første taler om en verdensomspennende regjering ledet av en demonisk skikkelse; den andre snakker om regjeringsarbeidere som Guds tjenere som utfører en gudstjeneste.

Det er en rekke tjenester og gaver i Messias' kropp. De er kalt til å samarbeide i fellesskap, og på den måten utfylle og balansere hverandre fra ekstremistiske synspunkter.

Ef 4,11-13: 

"Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram i enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde."

Det er trygghet i dette teamarbeidet. Profetiske tjenester ble designet for å bli overvåket av noen med apostolisk innsikt. En profetisk begavet person bør være i en lokal menighet med pastoral tilsyn for sine personlige behov og familiebehov; og også bli underkastet et team med apostolisk tilsyn for hans tjenesteledelse.

Når profeter søker å operere utenfor denne teammodellen, er det mer sannsynlig at de blir lurt. Noen 'profeter' i dag tror de har mottatt et ord og løper til sosiale medier for å kunngjøre det. Mange av dem har ingen ansvar i det hele tatt. Den nye pakt fokuserer på Efeserne 4-team som jobber sammen.

Slikt samarbeid bidrar til å forhindre ubalanse og opprør. Det er forskjellige strukturer og stiler som dette teamarbeidet kan foregå i. Jeg promoterer ikke en eller annen form. Imidlertid trenger vi gjensidig underkastelse for å beskytte oss mot ekstremisme og bedrag i disse tider med intens konflikt.

Gjennom bibelhistorien talte profetene til nasjonen, noen ganger i oppmuntring og noen ganger i kritikk. Også i dag trenger vi i stor grad gaven med klar og balansert profetisk skjelneevne i vår midte.

- Asher Intrater - Jerusalem, Israel (bildet) REVIVE ISRAEL | TIKKUN GLOBAL/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: