fredag, februar 25, 2022

Har jødene en fremtid i Europa?


 Berlin - Et internasjonalt symposium på 80-årsdagen for Wannsee Conference kom ut med en formell erklæring av deres forpliktelse til å bevare og fostre jødisk liv og kultur i Europa, og dermed symbolsk tilbakekalle den beryktede Wannsee-protokollen fra 1942, som foreskrev i detalj planen om å implementere "Den endelige løsningen på det jødiske spørsmålet" og bringe en slutt på jødisk liv i Europa.


Som representant for de jødiske samfunnene i Europa på symposiumet, minnet Gadi Cronich, CEO for Conference of European Rabbis Foundation, delegatene om ikke bare å konsentrere tankene og bidragene sine på fortidens targedier, men også å gjøre en nøyaktig vurdering av de utfordringene europeisk jødedom står overfor i dag. "Åtti år etter Wannsee Conference spør flere og flere jøder seg selv om de fremdeles har en fremtid i Europa. De utfordringene som de jødiske samfunnene står overfor i dag er ikke bare gamle former for antisemittisme, men også ny lovgivning som gir restriksjoner for at jødene skal kunne praktisere religionsfriheten sin. Uten omskjæring og Kosher-slakting så kan det ikke være noe religiøst jødisk liv i Europa", sa han.

Som et gjensvar på denne bønnen fra de jødiske samfunnene, kom deltagerne på symposiumet med er erklæring som uttalte at "kriminalisering av omskjærelse og kosher-slaktning må møte motstand, siden de er helt sentrale i jødisk religiøs praksis, og er beskyttet av religions- og tankefriheten, som er nedfelt i Artikkel 18 i Den universelle menneskerettighetserklæringen".

Erklæringen fortsetter ved å bemerke at: "Holocaust startet ikke med Wannsee Conference, men med en lang serie av lover og påbud som ble satt i verk for å isolere, diskreditere og delegitimere jødisk kultur og religion, og denne erklæringen ber nasjonale myndigheter og kirkesamufunn om å skape forhold hvor jødisk liv kan blomstre".

Kilde: Nyhetsbrev fra Den euopeiske koalisjon for Israel.

Ingen kommentarer: