lørdag, februar 19, 2022

Gjestfrihet


 

Gjestfrihet betyr først og fremst opprettelsen av et ledig rom hvor den fremmede kan gå inn og bli en venn i stedet for en fiende. Gjestfrihet er ikke å forandre mennesker, men å tilby dem rom der endring kan finne sted. Det er ikke for å bringe menn og kvinner over på vår side, men for å tilby frihet som ikke forstyrres av skillelinjer. . . . Gjestfrihetens paradoks er at den ønsker å skape tomhet, ikke en fryktinngytende tomhet, men en vennlig tomhet hvor fremmede kan gå inn og oppdage seg selv som skapt frie; fri til å synge sine egne sanger, snakke sine egne språk, danse sine egne danser; fri også til å forlate og følge sine egne kall. Gjestfrihet er ikke en subtil invitasjon til å beundre livsstilen til verten, men en gave til en sjanse for gjesten til å finne sin egen.

- Henri Nouwen/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: