søndag, februar 27, 2022

'Kongene fra Østen' - og Russland og Kina - i profetisk lys


I sine apokalyptiske syner så den profetiske seeren Johannes at den store elven Eufrat faktisk vil tørke opp og forsvinne for å gi en veldig hær fra Østen en tydelig vei til Midtøsten for å angripe Israel: "Den sjette engelen tømte sin skål ut i den store elven Eufrat. Og vannet i den tørket bort, for at det skulle ryddes vei for kongene fra Østen." (Åp 16,12) Dette hører man sjelden tale om i dag. Jeg kan bare huske en profetigransker, Sverre Kornmo, som var forstander for Filadelfia Oslo, som talte om "Kongene fra Østen i profetienes lys". Men profetiene om "kongene fra Østen" er mer tidsaktuelle enn noen sinne.

Hvem er disse kongene fra Østen? Det står om det veldige antall deres hær representerer i Åp 9,16: "Tallet på rytterhæren var to ganger ti tusen ganger ti tusen". Da kan en umulig komme utenom Kina. Og det skjer veldig interessante konstellasjoner mellom Russland, en annen av aktørene i kampen mot Israel i følge de bibelske profetiene, og Kina. For i skyggen av Ukraina-opptrappingen har Russland styrket handelsbåndene med Kina og Kina har støttet Russland i okkupasjonen av Ukraina. 

Går vi bittelitt tilbake i tid, til 4.februar, vil vi se at monumentale endringer i global storpolitikk også kan foregå i det stille og mens noen har sovnet i timen! Mens verden var opptatt av åpniingen av OL i Beijing, finner et viktig møte sted som gikk langt under radaren i hvert fall i Europa, og noe som gjør at sanksjonene mot Russland kanskje blir mindre effektive. 

Mens verdens øyne er rettet mot den da stadig større tilspissede konflkten mellom Russland og Ukraina og ikke minst det kommende OL i Beijing, reiser Russlands president Vladimir Putin til Beijing. Ikke primært for OL's del, men for å treffe Kinas president, Xi Jinping. Hensikten var å snakke om og bli enige om viktige handelsavtaler. En av de to avtalene disse to herrer signert var en omfattende utvidelse av russisk gasseksport til Kina. Avtalen medfører i følge internasjonal presse at Russland om knappe tre år ikke lenger er avhengig av det europeiske markedet.

Men Europa er avhengig av russisk gass! For slik det er pr. i dag står Russland for over 30 prosent a gasseksporten til Europa. Det er her Norge med sin gassproduksjon kan spille en avgjørende rolle. 

I løpet av det siste tiåret har handelen mellom Russland og Kina økt med 167 prosent. I fjor satte de to landene handelsrekord med 147 miliarder dollar, og handelen mellom Russland og Kina er forventet å stige, ikke minst nå når handelen med andre land stenges ute for Russlands del på grunn av sanksjonene. Bare i inneværende år er handelen mellom Russland og Kina forventet å stige med hele 35 prosent. Kina er i ferd med ta over den posisjonen USA har hatt som verdens største økonomiske stormakt. Det er derfor ikke så underlig at Bibelen bruker benevnelsen "Østens konger..." Balansen mellom Vesten og Østen er i ferd med å rokkes på en måte verden ikke har vært vitne til før nå.

Som om dette ikke var nok har Russlands enehersker uttrykt at han støtter den såkalte 'Ett-Kina' politikken, hvilket innebærer at Putin gir Kina rett i at Taiwan er en utbryterprovins avKina, altså ikke ulikt Vladimir Putins argumentasjon om Ukraina. Det er de som frykter at Kina vil gå til angrep på Taiwan i ly av okkupasjonen av Ukraina.

Det er nok å våke over for den som gransker det profetiske ord og ber i disse dager!

Ingen kommentarer: