torsdag, februar 24, 2022

Salige er de som skaper fred


Så skjedde det mange har fryktet: Russland gikk i morgentimene i dag til angrep  på Ukraina. Manges tanker og ikke minst forbønner er hos det ukrainske folk, både de som opplever krigshandlingene og deres slekt her hjemme i Norge.

I en tid som denne er det vviktigere enn noensinne å løfte frem igjen Bergprekenen, og da særlig ordene: "Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn." (Matt 5,9) Det er det viktigste nå! Der andre tyr til vold og krig, søker vi Guds fred og vi ber som Frans av Assisi: 

"Herre gjør meg til redskap for din fred!

La meg bringe kjærlighet der hatet rår.
La meg bringe forlatelse der urett er begått.
La meg skape enighet der uenighet rår.
La meg bringe tro der tviler rår.
La meg bringe sannhet der villfarelse rår.
La meg bringe lys der mørket ruger.
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!

Å Mester!
La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.
Ikke så meget å bli forstått som å forstå.
Ikke så meget å bli elsket som å elske!
For det er gjennom at man gir at man får.
Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.
Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!
Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!
AmenRaquote.svg

Vi fortsetter å be kl.12.00 hver dag. Denne gangen om fred. Vi ber spesielt for de som nå er grepet av frykt, for de som har mistet noen, for de psykisk syke, for funksjonshemmede og for barna. 

Ingen kommentarer: