lørdag, februar 12, 2022

Ukrainske og russiske baptister ber om fred


Den siste måneden har verden vært vitne til en økende spenning på grensen mellom Ukraina og Russland. Den økende spenningen føles truende for mange og kaller oss til å be sammen for fred i disse grenselandene. Den Europeiske Baptistføderasjonen og Baptistenes Verdensallianse har hatt kontakt med Den all-ukrainske unionen av sammenslutningen av evangelikale kristne- baptistene og Unionen av evangelikale kristne - baptistene i Russland de siste ukene for bedre å kunne forstå hvordan situasjonen påvirker deres medlemmer i begge disse landene. 

Igor Bandura, her sammen med sin kone Anna, visepresident for baptistunionen i Ukraina, inviterte Den europeiske baptistføderasjonen til å stå sammen i bønn. «Når jeg skriver disse ordene, er alle kirkene våre med spesiell bønn for vår nasjon og våre liv. I hver kirke rundt om i landet, hver kveld, kommer folk sammen enten i private hjem eller kirker og ber innderlig om Guds beskyttelse og inngripen. Vi mener dette er den viktigste oppgaven til kristne i tider som denne. Vi ber om fred, for våre politiske ledere og deres enhet.»


På samme måte taler Peter Mitskevitsj (bildet), president for Unionen av Evangelikale kristne - baptistene i Russland om behovet for å be om fred og beskyttelse mot krig, og anerkjenner den store lidelsen til mange i grenselandene, inkludert fellesskapet av troende.

Bandura sier også: "Vi ber innstendig og jobber for å være klare for hva som enn skjer. Vi innser at vi ikke kan gjøre mye, men vi ønsker å være trofaste i det Gud har betrodd oss.»

Alan Donaldson, generalsekretær for Den europeiske baptistføderasjonen, inviterer føderasjonens medlemsorganer og den globale baptistfamilien til å be for fred i regionen og til å minnes de som lider, føler på håpløshet, har høye nivåer av angst og er traumatiserte av nåværende og potensiell fremtidig konflikt.

Donaldson bekrefter: «Den europeiske baptistføderasjonen følger årvåkent situasjonen i regionen i bønn  og ber om en fredelig løsning. Som Kristi etterfølgere har vi et felles mål om å elske hverandre og søke hans rikes verdier på jorden. Så vi fortsetter å be i enhet for fred på jorden og spesielt i grenseområdene mellom Ukraina og Russland.»

Elijah Brown, generalsekretær for Baptistenes Verdenallianse sier det slik: "Baptistenes Verdensallianse står sammen med Den europeiske baptistføderasjonen og med brødre og søstre over hele regionen, og vi bekrefter vi vår forpliktelse til å leve som en baptistfamilie forankret i Jesus Kristus som Herre, selv når vi oppfordrer alle politiske og sosiale aktører skal arbeide for umiddelbar deeskalering og oppfordre enhver baptist til å be inderlig for etableringen av rettferdig fred. Sammen gjentar vi Jesu ord: ‘Salige er de som skaper fred.»

- Tim SolWoong Kim, EBF kommunikasjonsdirektør/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen 

Ingen kommentarer: