torsdag, februar 03, 2022

Vår kamp er åndelig! Han omstyrter hedningenes råd!


For noen dager siden skrev jeg om at det foreligger konkrete planer om å evakuere 75.000 jøder fra Ukraina. Ja, du leste helt rett. Ikke 750. Ikke 7.500. Men 75.000. I en enorm luftbro fra Ukraina til Israel. Årsaken er den særdeles spente situasjonen mellom Russland og Ukraina. I forbindelse utfordret jeg bønnefolket til å be. La oss dekke planleggingen, og flyvingene i bønn, og ikke minst logistikkutfordringene dette vil innebære i Israel.

I den forbindelse skrev en bønnekvinne til meg at mens hun ba for Ukraina og Russland kom Salme 33 for henne, og da spesielt disse versene: 8-10, og da spesielt vers 10 og versene 20-22. I dag har jeg kjent sterkt på at jeg skulle bringe disse versene videre til alle som ber for dette, slik at du kan bruke dem som en proklamasjon når vi ber: 

"La all jorden frykte for Herren, og alle dem som bor i verden, beve for Ham! For han talte og det skjedde. Han bød og det sto der. HAN OMSTYRTER HEDNINGENES RÅD, HAN GJØR FOLKENES TANKER TIL INTET... Vår sjel venter på Herren! Han er vår hjelp og vårt skjold. Ja, i ham fryder vårt hjerte seg, fordi vi setter vår lit til hans hellige navn. Din miskunnhet være over oss, Herre, slik som vi håper på deg." (Vers 10 har jeg skrevet med store bokstaver)

Husk at vi har "ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet." (Ef 6,12) Det pågår en enorm strid i den åndelige verden akkurat nå! Den onde raser mot Guds planer om å redde 75.000 jøder ut av en situasjon som kan eskalere til en fullskala-krig.

Vi fortsetter å tre fram for Nådens trone hver dag kl 12,00 og vi kjemper og strider i bønn for den spente verdenssituasjonen.

Ingen kommentarer: