fredag, februar 11, 2022

La oss velsigne Russland og Ukraina


Når jeg har bedt for den spente situasjonen mellom Ukraina og Russland de siste dagene, har jeg kjent mer og mer på at jeg skal begynne å lyse Herrens velsignelse over disse landene. Jeg kommer fortsatt til å be om fred og gode diplomatiske løsninger, når vi samles hver for oss og i grupper kl.12.00 hver dag, og jeg kommer fortsatt til å be Gud gi verdens politikere om visdom og forstand så de kan unngå krig og tap av menneskeliv. Men jeg kjenner sterkt på at vi skal velsigne disse to nasjonene. Det er nok av de som forbanner.

Grenseområdene mellom Ukraina og Russland er svært fattige områder, fraflyttede og forurensede. La oss velsigne disse områdene med skapende liv, med fremtidshåp og lykke. La oss velsigne både russere og ukrainere med fred. Guds fred! 

Det er fra Russland og Ukraina Europa og Norge får mye av vårt korn. La oss velsigne jorda og bøndene på begge sider. Velsigne grøden og dyra. La oss velsigne dem med godt tjenelig vær. 

Ingen kommentarer: