tirsdag, februar 15, 2022

Vann søker alltid det laveste punktet


Vann er i Bibelen et symbol på Den Hellige Ånd. Vann renner alltid til det laveste punktet. Den som vil oppleve de 'strømmer av levende vann' som Jesus talte om, må vandre ydmykt for Gud. For Herren står de stolte imot. De er de ydmyke som får nåde. Når Herren øser ut sin Ånd øser Han levende strømmer over de lave, de ydmyke, de som tørster, de som ingenting er.

- Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: