søndag, februar 13, 2022

Det er ikke gitt oss å luke i vår Herres åker


Såmannssøndag/Prekentekst: Matt 13,24-30

Det slår meg hvor ofte Jesus henter sine bilder fra hverdagslivet og jordbruket for å illustrere djupe åndelige sannheter. Han talte et språk som folk flest forstod og kunne identifisere seg med. Så også i dette tilfellet. Hvem har ikke irritert seg over ugress! Og tenk: hvordan kan jeg bli kvitt det? Og vi undrer oss hvor det kommer fra? Særlig når vi har gjort hva som står i vår makt for å fjerne det og holde det på avstand. Likevel dukker det opp, selv om vi har sådd bare "godt korn i åkeren vår". 

Vi skulle ikke bli overrasket over at vår sjelefiende sår ugress i åkeren! Apostelen Paulus skriver til husforsamlingene i storbyen Korint: "... for at vi ikke skal bli overlistet av Satan. For hva han har i sinne, det er vi ikke uvitende om." (2.Kor 2,11) Jesus sier til Peter: "Simon, Simon! Se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som hvete. Men jeg bad for deg at din tro ikke måtte svikte..." (Luk 22,31-32) Derfor oppfordrer Herrens apostel oss til ikke gi djevelen innpass i livene våre! Vi må ikke gå rundt å tro at ikke djevelen kan lure oss! Den som tror at han eller henne ikke kan bli forført, er allerede forført! "Og gi ikke djevelen rom!" (Ef 4,27) Jeg gir djevelen rom når jeg slipper ting til i liet mitt som ikke tåler dagens, det vil si: Kristi lys! Alt som skjer skjult og fordekt, alt du ikke kan snakke sant og ærlig om, er å gi djevelen rom.

Vi merker oss at ugresset ble sådd om natten! "Og mens alle sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten hans og gikk sin vei." (v.25)

Åndelig søvn er farlig! Sover vi åndelig er vi uoppmerksomme! 'I nattens mulm og mørke', er det noe som heter. Derfor understreker Herrens apostel så sterkt at vi er Lysets barn, og snakker om "mørkets fordekte gjerninger": "Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller! Det som slike folk driver med i det skjulte, er det en skam bare å nevne. Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, alt som kommer for dagen, er lys. Derfor heter det: Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje." (Ef 5,11-17)

Hva skal vi så gjøre med ugresset? Luke det vekk?

Ikke i den type åker Herren taler om! Det kan gjøre mer skade enn det som godt er. Dessuten er det ikke opp til oss å gjøre det. 

Det skjer mye rart i sosiale medier, ikke minst når det gjelder debatter blant kristne. Noe av det som bedrøver meg mest er kristne som omtaler andre kristne eller ikke-kristne på en nedsettende måte. De utgjør 'de frelste' i motsetning til 'de andre', i betydningen de som ikke er frelst. Det blir et slags mesterskap i hvem som er mest åndelig. Ser man ikke seg selv? Ser man ikke fariseeren i seg selv? Som ikke er som 'de andre', men som er bedre enn 'de andre'?

Jeg takker Gud for at det ikke er gitt noen av Herrens bakkemannskap her på jorda å være  portvokter i himmelen. Hvem som er på rett eller vrang side av himmelen er det bare en som vet, Han alene som kjenner hjertene. 

Derfor er det ikke gitt oss å luke i vår Herres åker eller plantefelt!

Det er egentlig befriende. Jeg har i grunnen nok med meg selv og mitt eget svikefulle hjerte.

I navnet til Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. En sann Gud fra evighet til evighet. Amen!

Ingen kommentarer: