onsdag, februar 02, 2022

Nøklene til Riket - hemmeligheten med å binde og løse


I dag er 2/2/22, en stor dag for meg å undervise om Jesaja 22:22: «Da vil jeg legge nøkkelen til Davids hus på hans skulder; Når han åpner, vil ingen lukke, når han lukker, vil ingen åpne." (NASB) Dette verset har ofte brukt av forbedere i løpet av de siste årene, og med rette. Men som ethvert skriftsted, må vi vite hvordan det fungerer sammen med andre skriftsteder/bibelske prinsipper for å kunne bruke det på en vellykket måte. Jesus sa: «Be, så skal du få» (Matteus 7:7), men alle vet at ikke alle som ber Gud om ting mottar dem. Åpenbart er løfter som disse ikke vilkårlige, gitt til oss for å bruke når som helst og til hva som helst vi velger. Andre skriftsteder gir oss prinsipper vi også må forstå og gå i, for å motta svar på bønn. Det samme gjelder Jesaja 22:22. La oss se på dette.

Verset snakker om en mann som heter Eljakim, som er i ferd med å erstatte Sjebna som kongelig forvalter i regjeringen til kong Hiskia av Juda. Sjebna, fylt av stolthet og egoistisk ærgjerrighet, hadde vært utro mot kongen og brukt sin autoritet for personlig vinning og selviske ambisjoner. På grunn av dette ble hans stilling gitt til Eljakim, som nå skulle eie nøklene til kongens hus.

Som med mange andre skriftsteder har dette verset en dobbel betydning. Den snakker ikke bare om Eliakim, men viser også til Kristus. I Bibelen, så vel som i mange kulturer, symboliserer skuldrene statlig autoritet. Jesaja 9:6 snakker om at Guds rikes styre ligger på Kristi skuldre. Nøkler snakker om autoritet til å åpne og lukke. Brukt sammen i dette skriftstedet er det lett å se hvordan verset kan brukes til å beskrive Kristi Rikets autoritet. Og sannelig, de faktiske ordene i verset er sitert om Ham i Åpenbaringen 3:7.

I Matteus 16:18-19 delegerte Kristus sitt rikes myndighet til kirken (ekklesia), og ga oss sine «nøkler». «Og jeg sier deg også at du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke; og Hades-portene skal ikke overvinne den. Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike; og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.» (NASB) Ekklesia, oversatt med «kirke» i disse versene, var et statlig begrep, som refererte til et lovgivende organ, det samme er ordene «binde» og «løsne». De var rettslige termer som refererte til det som var juridisk bindende, og til å oppløse/frigjøre noen fra det som var juridisk bindende. Det kan ikke være noen tvil om at kirken (ekklesia) ble kalt til å fungere i Kristi rike, som en statlig myndighet.

Som med alle løfter i Skriften, er ikke denne autoriteten vilkårlig, og lar oss kreve og bestemme hva vi vil. Vi representerer Kristus, og utfører hans vilje og instruksjoner, gitt til oss av Den Hellige Ånd. Dette er bare en av grunnene til at profetiske gaver og salvelser er så viktige. Vi må skjelne tider og årstider (1 Krønikebok 12:32), og holde oss i takt med Guds timing. Vi må også skjelne hans vilje og strategi i enhver gitt situasjon. Først da kan vi vite hvordan vi skal frigjøre autoriteten vi har fått. Dette er også grunnen til at vi må kjenne Guds Ord, og basere alt vi gjør på Skriften. Å kombinere de to – Ord og Ånd – er avgjørende for vår suksess.

For eksempel kan en regjering gjøre ting som ikke er i samsvar med Skriften. Betyr dette at vi har myndighet til umiddelbart å binde eller stoppe lederne fra å gjøre det de gjør? Nei. Hvis satan har fått en lovlig rett til å operere gjennom dem - det Efeserne 4:27 kaller å gi "plass" til djevelen - må den juridiske rettigheten fjernes før aktivitetene til den urettferdige regjeringen kan stoppes ved å bruke åndelig autoritet. Fjerningen av dette "stedet" eller rettigheten for satan til å operere oppnås gjennom omvendelse, enten av myndighetene selv, eller gjennom identifiserende omvendelse og rensing. Nehemja angret Israels synd, det samme gjorde Moses, Daniel og andre. Esekiel 22:30 instruerer oss om å gjøre dette også. Når syndene til en nasjon pågår, kan imidlertid denne omvendelse og forbønn ta tid, til og med en betydelig mengde tid. Når han har å gjøre med nasjoner, må Gud arbeide med mange menneskers hjerter og vilje, og vende dem mot ham og til sannheten. Når dette har skjedd tilstrekkelig, kan Han helbrede og forløse. Den Hellige Ånd bruker sitt folks bønner for alle stadier av denne prosessen, men bare når tilstrekkelig rensing har funnet sted, kan vi lykkes med å "binde" satans aktivitet, lukke døren for ham og se fullstendig gjennombrudd.

Mye identifiserende omvendelse har skjedd for Amerika. I løpet av 20 år eller så har millioner av troende bedt om tilgivelse, nåde og barmhjertighet. Gud har hørt våre bønner. Nylig har fasen vi har vært involvert i vært bønn om å avsløre og fjerne ondskap. Den Hellige Ånd har ledet oss på denne måten fordi Han ønsker, ikke bare å tilgi Amerika, men også å utrydde synd og ondskap. Den første fasen av dette er eksponering. Når dette er oppnådd, kan vi begynne å erklære og dekretere fjerning, gjennombrudd og snuoperasjon, som vi nå gjør.

Dekreter og erklæringer sier ganske enkelt hva Gud sier om en situasjon. Vi proklamerer Hans Ord, som kalles et sverd (Efeserne 6:17), og er også enige med Ham ved å forkynne hva Den Hellige Ånd sier til oss profetisk. Hans ord vil aldri vende tilbake til ham tomme, men vil alltid utføre det han har gitt dem i oppdrag (Jesaja 55:11). La oss gjøre dette nå.

- Dutch Sheets/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: