onsdag, februar 23, 2022

Kjærlighetens sanne stemme


Frykt er intimitetens store fiende. Frykt får oss til å løpe fra hverandre eller klamre oss til hverandre, men skaper ikke ekte intimitet. Da Jesus ble arrestert i Getsemane hage, ble disiplene overveldet av frykt og de "forlot ham og flyktet" (Matteus 26:56). . . . Frykt får oss til å bevege oss bort fra hverandre til en "trygg" avstand, eller bevege oss mot hverandre til en "trygg" nærhet, men frykt skaper ikke rommet der ekte intimitet kan eksistere. . . .

Til dem som er torturert av indre eller ytre frykt, og som desperat leter etter kjærlighetens hus hvor de kan finne intimiteten deres hjerter ønsker, sier Jesus: «Du har et hjem . . . Jeg er ditt hjem. . . krev meg som ditt hjem. . . du vil finne at det er det intime stedet hvor jeg har funnet mitt hjem. . . det er akkurat der du er. . . i ditt innerste vesen. . . i hjertet ditt." Jo mer oppmerksomme vi er på slike ord, jo mer innser vi at vi ikke trenger å gå langt for å finne det vi leter etter. Tragedien er at vi er så besatt av frykt at vi ikke stoler på vårt innerste som et intimt sted, men vandrer engstelig rundt i håp om å finne det der vi ikke er. Vi prøver å finne det intime stedet i kunnskap, kompetanse, beryktethet, suksess, venner, sensasjoner, nytelse, drømmer eller kunstig induserte bevissthetstilstander. Dermed blir vi fremmede for oss selv, mennesker som har en adresse, men som aldri er hjemme og derfor ikke kan tiltales av kjærlighetens sanne stemme.

- Henri Nouwen/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: