lørdag, september 19, 2009

Den profetiske Basunhøytiden ble innledet i går


Ved solnedgang i går begynte det som kalles for Basunhøytiden. Dette er en av Herrens høytider med høyprofetisk aktualitet. I følge Herrens egen kalender, slik den finnes beskrevet i 3.Mosebok kapitel 23, er dette den femte festen, og den er - oppstarten til tre av høstens fester i den syvende jødiske måneden Eitanim. Vi kan lese om denne måneden og dagen i 1.Kong 8,2: "Alle Israels menn samlet seg hos kong Salomo på festen i måneden etanim, det er den sjuende måneden." I dag kalles denne måneden for Tishrei.

På hebraisk heter Basunhøytiden bokstavelig Chag HaTeru'ot som betyr festen for å blåse trompet- eller basunene. De fleste moderne jøder betrakter denne dagen for begynnelsen på det jødiske nyttår, selv om denne ære ut fra Bibelen er gitt til den måneden da påsken inntraff. Vi leser jo i 2.Mos 12,2: "Denne måneden skal være deres nyttårsmåned."

Bukkehorn (shofarot) eller sølvtrompeter (chatzotzrot) blåses på denne høytidsdagen, og det er i denne sammenhengen den profetiske betydningen kommer inn.

Vi leser dette om selve dagen i 3.Mos 23,23-25:

"Tal til Israels barn og si: I den sjuende måneden, på den første dag i måneden, skal dere holde hviledag med basunklang til påminnelse og en hellig sammenkomst. Da skal dere ikke gjøre deres vanlige arbeid, og dere skal ofre ildoffer til Herren."

Det er interessant å sammenholde dette med det apostelen Paulus skriver i Kol 2,16-17 at høytidene "er en skygge av det som skulle komme". Når det nå i disse dager blåses i shofarer så er det noe som altså peker fram mot noe vi venter på. Hva er det? Vi leser om dette i 1.Tess 4,16-17:

"For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren."

Hvilket herlig budskap!

Den profetiske dimensjonen

4.Mos 10,9-10 leser vi følgende: "Når dere drar i krig i deres land mot fiender som overfaller dere, skal dere blåse alarm med trompetene. Og Herren deres Gud skal komme dere i hu, så dere skal bli frelst fra deres fiender. På deres gledesdager og deres høytider og deres nymånedager skal dere blåse i trompetene når dere ofrer brennoffer og fredsoffer. De skal minne om dere for deres Guds åsyn. Jeg er Herren deres Gud." Shofarblåsingen er med andre ord en påminnelse til Gud om vårt behov for Ham. Det er vårt kall til Gud om å bli husket, for at vi skal seire i strid, for tilgivelse og forsoning, for visdom for beslutninger som skal tas. Når det blåses i shofarene så er det et språk himmelen forstår!

Friheten, tilgivelsen og den økonomiske fremgangen som følger av Jubelåret, det 50'de året eller Sabbatsåret, ved at man blåser i shofarer. (Se 3.Mos 25,9) Høylydt lovprisning, som vi faktisk oppfordres til i Guds ord, følges av trompetstøt. (Se Salme 150,3;Salme 47,6;Salme 98,6;Esra 3,10;2.Krøn 5,13) Kamper utkjempes og shofaren er en veileder i stridens hete. (2.Krøn 13,12;Neh 4,20;Job 39,24;Jer 4,19 og v.21;Jer 6,1 og Jer 17,1;1.Kor 14,8) Lyden av shofarene er om du vil Guds åndelige alarm i himmel og på jord. Når man hører lyden av shofarer, da er det på tide å våkne! Noe er i ferd med å skje! Esekiel 33 gir f.eks detaljerte innstrukter for en profetisk forbeder eller vekter som er kalt til å advare folket mot kommende katastrofer.

Lyden av shofarer akkompanerer Gud når Han gjester jorden. Man hørte dem på Sinai-fjellet (2.Mos 19,16 og v.19;2.Mos 20,18), når Gud steg ned for å tale med Moses. De lød ved Jeriko (Jos 6) De lød mellom åsryggene når Gideon valgte ut sine 300 mann (Dom 7).

Kongene ble kronet under lyden av shofarer. Både Salomo (1.Kong 1) og Jehu (2.Kong 9) ble innsatt under lyden av trompetstøt.

Guds dom over Israel kunngjøres også ved at det blåses i shofarer (Joel 2,1 og v.15) Og på samme måte kunngjøres Israels samling og gjenopprettelse. (Jes 27,13 og Matt 24,31)

Guds dom over jorden kunngjøres gjennom engler som blåser i shofarer (Åp 8 og 9). De dødes oppstandelse og bortrykkelsen av menigheten kunngjøres på samme måte. (1.Kor 15,52 og 1.Tess 4,16)

Når den sjuende og aller siste basunen lyder, vil "Guds hemmelighet bli fullbyrdet" (Åp 10,7) og "kongedømmet over verden" vil "tilhøre vår Herre og hans Salvede, og han skal være konge i all evighet." (Åp 11,15)

Det er vel ingen tvil om at vi går spennende tider i møte. La oss lytte etter lyden av shofarene og måtte den vekke oss!


1 kommentar:

MyTwoCents - Aletheia.se sa...

Roligt att du uppmärksammar detta. Har precis textat en intressant predikan (svenska) om kopplingen mellan basunhögtiden och Jesu tillkommelse. (http://aletheia.se/2009/09/21/mark-biltz-tecken-i-himlen-nu-med-svensk-text/)

Finns det någon glad norrman som skulle kunna hjälpa mig översätta från Svenska till Norska så lägger jag ut en med Norsk text också!!!

mvh
Daniel