mandag, juni 25, 2018

Bønnevektere som oppholder seg i Herrens fortrolige råd

En bønn som ligger på mitt hjerte for tiden er at Herren skal reise opp mennesker som Herren kan betro seg til, og som kan be inn i en konkret situasjon enten det er for en nasjon eller for enkeltindivider. Menn og kvinner som er trenet i å høre Herrens stemme. Profeten Jesaja forteller følgende:

"Morgen etter morgen vekker han mitt øre så jeg kan høre på disiplers vis." (Jes 50,4b)

Å høre Herrens stemme er noe vi trenger å øve oss i å gjøre. Jeg tror det skjer når vi handler på de små tilskyndelsene vi får. Som når vi kjenner at vi skal be for en bestemt situasjon eller for et bestemt menneske. Det er vanligvis ingen dramatikk i dette. Det er bare noe vi 'kjenner'. Når vi begynner å handle på dette, tror jeg Herren vil betro oss mer! Det er min erfaring. Det kan hende at Herren vekker deg med et navn på dine lepper. Som Han gjorde med meg i dag morges. Ingenting spesielt med dette, annet enn at du blir minnet om en person. Og så begynner du å be. Det er spennende å se hva Herren har på sitt hjerte.

I 2.Kongebok finnes det en forunderlig historie. Kort fortalt handler den om kongen i Syria som lå i krig med Israel, og det er tydelig at israelittene er godt informert over det som skjer i den syriske leiren. Kan det være at de har en spion siden de er så velinformert? Da er det at en av kongens menn sier:

"Det har seg ikke slik, herre konge. Det er Elisa, profeten i Israel, som åpenbarer Israels konge hvert ord som du taler i ditt sengekammer." (2.Kong 6,12)

Hos profeten Jeremia kan vi lese: "Men hvem av dem har stått i Herrens fortrolige råd, slik at han så og hørte Herrens ord." (Jer 23,18)

Det er dette vi trenger: oppholde oss i Herrens fortrolige råd. Så vil Herren åpenbare for oss hva vi skal be for og be om!

I det gamle Israel hadde de vaktmenn på bymurene som varslet om fare. Slike vaktmenn er vi så i behov av i dag. Mennesker som er trenet i å se, som forstår seg på tiden vi lever i, og som man varsle om angrep. En ting er de synlige, noe helt annet, er det som skjer i den åndelige verden. Mer enn noensinne trenger vi bønnevektere på murene. Til vern for landet.

Ingen kommentarer: