lørdag, juni 30, 2018

Shema-bønnen som en solidaritetshandling med jøder verden over

Som en solidaritetshandling med Israel oppfordrer pastor Mark Blitz kirker verden over denne søndagen til å be den såkalte Shema-bønnen i 5.Mosebok:

"Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er en." (5.Mos 6,4)

Shema-bønnen kalles også den jødiske trosbekjennelsen.

Pastor Blitz henviser til en profeti hos profeten Sefanja som han setter i forbindelse med dette globale bønneinitiativet:

"Da skal jeg igjen gi folkene et rent tungemål så de kan påkalle Herrens navn og tjene ham skulder ved skulder."

Pastor Blitz sier at det være forskjellige ting vi er uenige med Israel om, men vi har mange ting felles. Blant annet Det gamle testamente.

Jeg lar oppfordringen gå videre, og håper at mange norske menigheter denne dagen ber Shema-bønnen i sin gudstjeneste. Dette er ingen politisk handling, men en åndelig. I en tid med økende jødehat er dette en anledning til å vise at vi står "skulder ved skulder".


Ingen kommentarer: