søndag, juni 03, 2018

Faren med å bli forført

Hvor store avvik kan man tillate seg å gjøre fra den en gang for alle overleverte apostolsiske troen, og fremdeles snakke om kristen tro?

Det er et betimelig spørsmål i den læremessige forvirrende tid vi lever i.

I mitt stille sinn har jeg tenkt at det er en overdrivelse at det skal finnes over 30.000 protestantiske trossamfunn, men når en forsøker å følge bittelitt med i sosiale medier om hva som skrives om kristen tro, er det nok dessverre helt sant. Jeg tror tallet kan være mye høyere. Det ser ut som om enhver finner seg sin egen lærer. eller lager sin egen lære, alt etter som det passer dem.

Deler av den mye omtalte nådebevegelsne er i ferd med å skandalisere seg selv. Den omfavner nå den gamle vranglæren universialismen. Det vil si vi er alle Guds barn, vi er alle frelst, eller kommer til å bli det etter døden. Nå leste jeg her om dagen at alle mennesker har Kristus i seg, også de som ikke vet det. Det er ikke noe behov for å ta imot Ham som sin Frelser og Herre. De er allerede frelst, og de har ingen synder å bekjenne. Guds vrede er et menneskelig påfunn, både i Den gamle og Det nye testamente. Og vi må ikke snakke om vranglære. Ingen har enerett på den kristne tro. Enhver må tro det en vil og det som 'ånden' viser dem. Stemmer det ikke med hjertet ditt, er det feil.

Apostlene var garantisten for den ekte, sanne troen.
Den troen som er overlevert.
Den troen som er fastsatt og ikke kan endres.

For den kristne tro er tydelig beskrevet og definert i Det nye testamentes skrifter. Den endres ikke med tiden. Det finnes ingen kristen darwinisme, hvor innholdet i den kristne tro stadig forandres etter hvert som tiden går.

Så har vi da også stort sett vært enige om de 'store kristne sannhetene'. Om skapelsen, syndefallet, inkarnasjonen, frelsen, forsoningen, oppstandelsen, himmelfarten. Men ikke lenger. I dag diskuterers det og det trekkes slutninger som er hinsides det vi kan kalle klassisk kristen tro. Og kom ikke her og si at dette nye er vranglære, for vi skal ikke kalle noen vranglærere. Selv om Bibelen advarer oss mot vranglærere og ber oss om ikke å ha noe med dem å gjøre. Guds ord taler til og med om FORFØRENDE ÅNDER og DEMONERS LÆRDOMMER, jfr 1.Tim 4,1 og disse FORFØRENDE ÅNDER vil også sørge for at noen FALLER FRA TROEN.

Apostelen Paulus oppfordrer oss til å ta vare på den gode skatt som er blitt oss overlevert, jfr 2.Tim 1,14.

Det er sannelig litt av en oppgave i dag! Vi har alle et ansvar om ikke å la seg forføre.

Ingen kommentarer: