torsdag, juni 21, 2018

Kjærlighetens vitner


Hvordan vet vi at vi er ufattelig høyt elsket av Gud når omgivelsene hele tiden krever at vi skal bevise at vi har eksistensberettigelse?

Kunnskapen om at man er elsket uten vilkår, før verden fremmer sine krav kan man ikke tilegne seg fra bøker, forelesninger, TV-program eller seminarer. Denne åndelige kunnskap kommer fra mennesker som gjennom sine ord og handlinger vitner for oss om Guds kjærlighet.

Disse mennesker kan finnes i vår nærhet, men de kan også bo langt unna eller ha levd for lenge siden. Deres vitnesbyrd forkynner Guds kjærlighets sannhet og oppmuntrer oss til å handle etter den.

- Henri Nouwen i boken: Bread for the Journey. Oversatt (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: