torsdag, juni 21, 2018

Gratulerer! Peter Haldorf er 60 år

Pinsepastoren, forfatteren, retreat-lederen Peter Halldorf fyller 60 år i dag. Det er Peters store fortjeneste at han har løftet fram igjen arven fra den tidligere kirken og hjulpet mennesker å søke dybdene i den kristne tros røtter og gjort det på en måte som gjør det lett forståelig for mange. Men ikke bare på en teoretisk måte, Peter Halldorf går veien selv. Mange er de som har fått hjelp på trosveien til å grave djupere i den tradisjonen de selv står i og ikke bare skrape på overflaten. Det har skjedd gjennom et omfattende forfatterskap, men også i personlige møter og samtaler. Peter Halldorf har en sjelden tilstedeværelse og en fenomenal hukommelse når det gjelder å huske navn og steder. Mange er nok blitt svært overrasket over at Peter har husket deres navn når de har truffet ham igjen lang tid etter at de traff ham første gangen. Han treffer jo så mange så hvorfor skulle han huske akkurat dem? Men det gjør Peter, og mennesker kjenner seg sett og bekreftet. Slik har jeg selv opplevd det. Dette er virkelig en Guds nådegave.

Tilstedeværelse er også et ord som passer veldig godt på Peters forkynnelse og undervisning. Stillferdig, lavmælt treffer ordene oss i et vakkert poetisk språk som berører. Av og til er det nesten som om Peter synger budskapet sitt. Slik høres hans svenske dialekt ut for oss nordmenn. Jeg har hørt mange si at de gjerne kunne ha hørt Peter preke en time til. Så bærer da også Peter med seg en atmosfære av fred.

Når man har tilbragt tid sammen med Peter gjennom noen år så er det en ting man legger merke til. Han har en egen evne til å omgås barn. Alltid lekende. Da dukker barnet opp igjen i Peter. Og barna ser ut til å trives stort i hans selskap. Når jeg ble pastor lærte jeg en ting av en gammel mann i den første menigheten jeg betjente: Gå aldri forbi et barn på vei opp til talerstolen uten å bøye deg ned for å snakke med barnet. Går du forbi barna har du ingenting på talerstolen å gjøre. Det er tydelig at Peter har forstått betydningen av dette.

Peter Halldorf er en trygg åndelig veileder i en tid med så mange forvirrende røster som vår. Flere av hans bøker er allerede klassikere.

Det er med stor takknemlighet at jeg i dag gratulerer ham med 60 års dagen. Jeg oppdaget ørkenfedrene og Den østlige kirkens åndelige rikdommer omtrent på samme tiden som Peter Halldorf. Det forandret mitt liv. Så har jeg fått så mye hjelp og oppmuntring gjennom Peters bøker og samtaler opp gjennom årene. Jeg er også djupt rørt over den omsorgen han har vist meg gjennom tunge sykdomsdager, gjennom personlige besøk i vårt hjem og gjennom telefonoppringninger. For meg er Peter en god og kjær venn. Jeg ønsker ham Guds rike velsignelse over dagen i dag og over alle dager som kommer, og ber om at han må erfare Guds gode fred, djupe kjærlighet og rause nåde.

Billedtekst: Peter Halldorf på besøk i vårt hjem i fjor.

Ingen kommentarer: