torsdag, juni 14, 2018

Guds elskede barn

Ånden sier oss ikke bare at Gud er: "Abba, Far" men også at vi tilhører Gud som hans elskede barn. Ånden oppretter i oss den relasjonen som gir alle andre relasjoner deres innhold.

Abba er et svært intimt ord. Den beste oversettelsen er: "Pappa". Ordet Abba uttrykker tillit, trygghet, trøst, tilhørighet og, fremst av alt, nærhet. I dette navnet finnes ingen av de antydninger om autoritet, makt og kontroll som vi så ofte forbinder med ordet far. Tvert i mot, Abba assosierer vi med en grenseløs og fostrende kjærlighet.

Denne kjærlighet omfatter og går langt utover all den kjærlighet vi får av fedre, mødre, brødre, søstre, ektefeller og venner. Det er Åndens gave.

- Henri Nouwen i boken: Bread for the journey. norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: