lørdag, juni 02, 2018

Pilegrimsreise til Sibir

Kristi himmelfartshelgen var bror Alois, prior for den økumeniske kommuniteten i Taize, på en pilegrimsreise til i en by i Sibir sammen med en annen bror fra Taize-fellesskapet og en gruppe ungdommer. Før reisen til bispedømmet Kemerovo, hadde pilegrimene anledning til å stanse i Moskva et par dager. Der besøkte de ulike kirkesogn hadde vært vertskap for unge pilegrimer i påsken 2011 og 2015.

Brødre fra Taize har besøkt Kemerovo de siste ti dagene. Ungdommer fra Kemerovo og en rekke prester har vært i Taize i Frankrike hvor de har tatt del i ungdomsmøter. Pilegrimsferden til Russland har vært planlagt lenge, og et godt vennskap er blitt bygget gjennom flere år. Dermed bygges gode relasjoner mellom unge kristne fra en rekke land. De ber sammen, deler måltidsfellesskap, har Bibelstudier, kommer sammen for lovsang og gudstjenester og lærer hverandre å kjenne. Og de kommer fra ulike kirkesamfunn. Det er virkelig et stort gledes- og takkeemne.

I Moskva ble en del av pilegrimene møtt av metropolitt Hilarion (Alfeyev), som leder departementet for kirkelige utenlandsforbindelser i Moskva-patriarkatet. Her sees han sammen med bror Alois. (Foto: Taize)

Ingen kommentarer: