onsdag, juni 06, 2018

Barn møter Jesus gjennom kristne sommerleire i flyktningeleire i Midt-Østen

Idet flere flyktninger fra Midt-Østen er i ferd med å vende tilbake til sine respektive hjemland, arbeider organisasjonen 'Triumphant Mercy' med å nå barna med evangeliet før de reiser. Det skjer gjennom sommerleire med Bibelen i fokus.

"Før de reiser tilbake har vi lært dem litt matematikk, arabisk og engelsk," forteller Nuna fra Triumpant Mercy til Mission News Service. Hun legger det: "Det vi virkelig ønsker å fokusere på er å fortelle barna om Jesus slik at de kan lære Ham å kjenne. Vi ønsker å legge igjen et såkorn i hvert av disse barna. Vi ønsker ikke bare å gi dem litt kunnskap, vi ønsker at de skal erfare Gud. Derfor planlegger vi så mange sommerleire for barn som mulig."

Hver av sommerleirene har en måneds varighet. Hovedfokus er Bibelen, men det er mye plass til moro og spill, og gjennom disse aktivitetene kan barna også få hjelp til å sette ord på mye av det vanskelige og traumatiske som de har vært med på. De som arbeider med disse sommerleirene kan fortelle at mange barns liv blir forandret gjennom dem.

La oss huske disse viktige sommerleirene i våre bønner denne sommeren.

Ingen kommentarer: