mandag, juni 11, 2018

En drøm

Norden har fostret noen bemerkelsesverdige evangelister: Fredrik Franson, Albert Lunde, Aril Edvardsen, John Olav Larsen, Emanuel Minos og sist men ikke minst Frank Mangs. Vekkelsen under Frank Mangs skaket Oslo. Det sies at 100.000 mennesker kom til tro under den vekkelsen.

I dag snakkes det ikke så mye om evangelister lenger. De er nærmest å regne som en utdødd rase. Vi skal ikke så veldig mange år tilbake i tid da de fleste frikirkelige kirkesamfunn med respekt for seg selv hadde evangelister på lønningslisten. I dag tror jeg det ikke er noen igjen. Vi hadde til og med riksevangelister som hadde hele Norge som sitt arbeidsfelt. Det kirkesamfunnet som jeg selv tilhører, har ingen evangelister igjen.

Det er noe som er riv ruskende galt. Efeserbrevet 4 forteller oss at evangelisten er en gave til Kristi kropp: "Og det var han (Jesus) som ga noen til å være ..... evangelister.......for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskapet til ham og bli det modne mennesket som er fullkomment og har hele Kristi fylde." (Ef.4,11-13)

Her ser vi at evangelisten er gitt til hele Kristi kropp og at denne tjenesten ikke har gått ut på dato. Den må derfor gjenreises!

Jeg har en drøm! Å få til en samling med mennesker som har fått dette lagt på sitt hjerte av Herren. May Sissel har tatt dette bildet av meg utenfor Mangsgården i Töcksfors i Sverige, rett utenfor Ørje i Norge. Det var her Frank Mangs hadde sitt sommersted og det var her hans selvbiografiske bøker: Høyst personlig del I og II ble til. Jeg drømmer om at vi kan samle forbedere på denne eiendommen for å be om et gjennombrudd slik at evangelisttjenesten igjen vokser fram og blir verdsatt i Norden. Hva er vel mer naturlig enn å samles på det stedet som betydde så mye for Frank Mangs? Etter det jeg har hørt ble det en tid feiret gudstjenester her, men nå er det stille.

Vi var innom skrivestua til Frank Mangs. Den står og forfaller. Det er trist, men det sier noe om at vi ikke tar vare på vekkelsesarven vår. Jeg kommer til å ta initiativ til en samling på Mangsgården for forbedere og evangelister, forhåpentligvis i løpet av året. Dato kommer senere. Er du interessert skriv gjerne til meg: bjornolav58@gmail.com


Ingen kommentarer: