fredag, juni 01, 2018

Kommuniteten i Bjärka Säby er 10 år

I dag er det akkurat 10 år siden de 27 første medlemmene av Ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby avla sine høytidelige løfter. Ti år senere har kommuniteten medlemmer i hele Norden, og feirer gudstjenester en rekke steder, blant annet i Kristi himmelfartskapellet.

Jeg ble tatt opp som novise 29. september i 2007, altså året før kommuniteten offisielt så dagens lys. Medlem ble jeg først 6. juli 2011. Det tok litt tid å leve med regelen for kommuniteten før jeg var klar til å avlegge mitt høytidelige løfte. Det har jeg aldri angret på at jeg gjorde. For meg personlig har det hatt og har stor betydning å være del av et større fellesskap, som lever i tidebønnens rytme og i den bedende lesningen av Den Hellige Skrift. Det har skapt ro og hvile i dette bønnens pulsslag. Dernest betyr det mye å finne sammen med mennesker som lever i det samme, enten på Bjärka Säby eller i forbindelse med samlinger her i Norge. Ikke minst betyr det mye at vi ber for hverandre.

Kommuniteten ledes i dag av Jonas Eveborn.

Bildet av Peter Halldorf, som var kommunitetens første preses, og meg ble tatt på verandaen til Nya Slottet Bjärka Säby, etter at jeg hadde avlagt det høytidelige løftet om å følge regelen til kommuniteten, 6. juli 2011. Det skjedde på Øvresalen. (Foto: May Sissel Hansen)

Ingen kommentarer: