søndag, juli 01, 2018

Å leve rett og tale rett

Å være Guds vitne er å være et levende bevis på Guds nærvær i verden. Hvordan vi lever er viktigere enn hva vi sier, for den rette måten å leve på leder alltid til rette måten å tale. Når vi oppriktig tilgir vår neste, sier hjertet ord av tilgivelse. Når vi er takknemlige, sier vi ord av takk, og når vi er håpefulle og glade, sier vi ord av håp og glede.

Når ordene kommer altfor fort og vi ennå ikke lever i det vi sier, gir vi lett tvetydige budskap. Å si en ting med ordene og en annen ting med handlingene er å være falsk. Må livet gi oss de rette ordene, og må ordene lede oss inn i det rette livet.

- Henri Nouwen i boken: Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: