mandag, juli 09, 2018

Ny lov hindrer kristne i Laos å møtes

I august i fjor fikk Laos en ny lov som setter store begrensninger for hvordan kristne kan samles. Alle møter må forhåndsgodkjennes av myndighetene. Men å få en slik godkjennelse er på ingen måte lett i det buddhistiske Laos.  Særlig ikke for kristne. Kristne i Laos frykter nå at den nye loven vil bli brukt primært for å hindre all religiøs aktivitet og hindre religiøse uttrykksformer.

Og det trengs ikke bare en godkjennelse fra myndighetene, men mange. Fra ulike departementer. Ifølge organisasjonen 'Martyrenes røst' er det svært sjeldent kristne får en slik godkjennelse. Kristne misjonærer vil heretter få enda vanskeligere arbeidsforhold, og de har vært vanskelige i utgangspunktet. Den nye loven vil hindre alle kristne samlinger, og landets kristne må ty til å gjemme seg i skoger og huler for å kunne feire gudstjeneste. Slik kristne har vært nødt til i store deler av den kristne historien.

La oss huske våre trossøsken i Laos i våre forbønner.

Ingen kommentarer: