onsdag, juli 04, 2018

Hører du bankingen og røsten?

Et velkjent bibelvers og et velkjent maleri har levd sitt eget liv i meg de siste ukene. Når du ser maleriet har du sikkert forstått at det dreier seg om ordene i Åp 3,20:

"Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg."

Det er vel knapt noe ord som er brukt mer av evangelister og i utadrettede kampanjer for å nå mennesker som ikke er kommet til tro, som en varm invitasjon til å lukke Jesus inn i deres liv, enn dette verset. Men det var opprinnelig skrevet til kristne. Til en menighet i Lille-Asia, til menigheten i Laodikea. Det gir et helt annet perspektiv.

Det er de som mener at de syv menighetene som omtales i Johannes Åpenbaring, både er brev diktert av Jesus til faktiske menigheter i dette geografiske området, men at de også illustrerer epoker i kirkens historie fra dens begynnelse frem til vår egen tid. Jeg tror en slik tolkning kan ha mye for seg. Det gjør ordene til menigheten i Laodikea spesielt aktuelle for oss, fordi menigheten i Laodikea er den siste av de syv menighetene Jesus sender en spesiell hilsen til.

Om det er slik er hilsenen til menigheten i Laodikea profetisk.

Jeg merker meg følgende:

* Jesus står på utsiden.
* Han banker. Det er altså noen som må vekkes.
* Det er en røst.
* Det er banking.
* Det er noen som må åpne en dør.
* Jesus må gå inn.
* Det serveres et måltid.

Jeg grunner mye på disse ordene, og oppfordrer mine lesere til å gjøre det samme. Hva betyr dette profetisk for vår tid? Jeg skal ikke utlegge dette nå, bare anspore deg til å be Herren om å tale til deg. Det jeg kan si er at jeg merker meg at det er de som hører at det banker, og som hører røsten, som åpner. I de siste ukene har jeg også tenkt mye på disse ordene av Jesus:

"VÅK og be." (Matt 26,41)
"Så VÅK da..." (Matt 24,42)

Hva sier dette om menighetens situasjon i 2018?

Er det noen som hører at det banker? Er det noen som hører røsten?

Måltidet tenker jeg handler om flere ting, blant annet dette: Åpenbaring.

Den som hører bankingen, den som hører røsten, den som åpner opp, for Ham skal dybdene i Gud åpenbares! "For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud." (1.Kor 2,10) "På den tiden tok Jesus til orde og sa: Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, men åpenbart det for dine umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje ..." (Matt 11,25-26)

Ingen kommentarer: