lørdag, juli 07, 2018

Profeten og helbrederen Boisil

Den hellige Boisil (død 661) hører med til førstegenerasjonen munker i Melrose. Melrose, den gangen en del av det anglo-saksiske kongedømmet Northumbria, og i dag tilhørende Skottland, var en avlegger av klosteret i Lindisfarne. Boisil flyttet hit til denne nye kommuniteten, helt fra dens ringe begynnelse, sannsynligvis en gang på 640-tallet. I dag feirer vi hans minnedag sammen med våre venner i Northumbria Community.

Det er ikke så mye vi vet om ham, men hans navn er sterkt knyttet til en av de mest markante skikkelsene i den keltiske spiritualiteten, hellige Cuthbert. Det vi vet har vi fra kirkehistorikeren Bede, som igjen har hentet sin informasjon fra Sigfrid, en munk Jarrow, som selv var blitt undervist av Boisil i Melrose.

Hellige Boisil var prior for munkefellesskapet i Melrose under abbed Eata. Begge synes å ha fått sin opplæring gjennom hellige Aidan. Det skal ha vært den synlige helligheten til Boisil som i sin tid dro Cuthbert til Melrose. Han dro heller til Melrose, enn til det mer kjente Lindisfarne, ene og alene på grunn av det han så i denne enkle munkens liv. Han var viden kjent for sitt liv i bønn. Cuthbert kom hit i år 651.

Det fortelles en historie om nettopp dette som vi skal merke oss:

Boisil sto ved klosterporten da den unge Cuthbert kom. Idet Cuthbert trer inn i kirken, fikk Boisil et kunnskapsord. Han profeterte at Cuthbert en dag ville bli viden kjent for sin hellighet. Han sa det på denne måten: "Se der, Herrens tjener!"

Boisil etterfulgte Eata som klosterfellesskapets abbed i år 659 og det var gjennom Boisil at Cuthbert ble kjent med Bibelen. De to ble svært gode venner.

Boisil skulle, ved siden av sin hellighet, bli kjent for to ting: en sterk helbredelsestjeneste og for hans profetiske gave. De syke ble brakt til Boisil for at han skulle be for dem, og mange ble helbredet, enten etter at han hadde bedt for dem eller gjennom hans helbredende urter.

Men Boisil var også kjent som profet. Mange var de som fikk kunnskapsord og profetord gjennom ham. Han forutså også den store pesten i år 664 og at han selv skulle dø i den. Han var frem det profetiske budskapet tre år før pesten kom. Cuthbert ble syk, men Boisil profeterte at han ville friskne til og overleve den. Boisil profeterte også at Cuthbert kom til å bli biskop og at han ville få stor betydning for kirken.

Før Boisil døde av pesten tilbrakte han en uke sammen med Cuthbert. De leste Evangeliet etter Johannes sammen.

Ingen kommentarer: