torsdag, juli 26, 2018

Til minne om John Stott - en bibeltroende i en moderne tid

Jeg har nettopp brygget meg en god kopp Yorkshire-tea. Det passer godt på en dag som denne, når vi skal minnes en engelskmann med stil: John Stott (bildet),  Det er nemlig hans minnedag i dag. Den internasjonalt anerkjente anglikanske presten og evangelikale lederen, må vel kunne sies å være Lausanne-erklæringens far. Om ikke far, så i hvert fall arkitekt. Det var han som førte den i pennen. Evangeliske kristne verden over har sluttet seg til denne erklæringen fra 1974, som formulerte en felles holdning til spørsmål som har med misjon og evangeliets troverdighet å gjøre i en moderne tid.

Kanskje mer enn å være prest, så var John Stott evangelist. John Stott hadde en gudgitt evne til å formidle evangeliet slik at vanlige mennesker forstod det. Selv komplisert teologi ble lettfattelig når Stott skrev eller talte. Hans sentrale tema var Bibelens sentrum: Kristi død og oppstandelse. Hans innflytelse var stor i alle evangelikale sammenhenger. Det sier sitt når Time Magazine i 2005 satte han på en liste over hundre av verdens mest innflytelsesrike personer.

Det var ikke selvsagt at John Stott skulle bli teolog. Hans far var agnostiker, men hans mor var en troende. Familien bodde like i nærheten av All Souls Church i London, og moren tok han med på gudstjenester der. Senere skulle John Stott få sitt virke som prest i nettopp denne kirken!

17 år gammel møtte Stott en forkynnelse av Guds ord som satte djupe spor hos ham. Dette ledet ham til en personlig overgivelse til Kristus. Så skulle da Stott selv bli rotfestet i Skriften og fremholdt Bibelens autoritet med hensyn til liv og lære. Men han satte også pris på kirkens liturgiske liv.

John Stott ble aldri gift. Å leve enslig var for ham et guddommelig kall. Han ville bruke all tid på forkynnelsen av evangeliet, og levde svært enkelt. Hans store hobby var å se på fugler. Så har han da også skrevet bøker om fuglene i Bibelen! Hvert år dro han til en liten hytte for å studere fuglenes liv. Han var en dyktig ornitolog. Inntektene av alle bøkene han skrev ga han bort til veldedige formål.

27. juli 2011 - i en alder av 90 år - sovnet han stille inn mens han lyttet til Händels Messias.

For å ære denne gode mannens minne har jeg i dag funnet frem boken: "Mine favoritt salmer" som John Stott ga ut i 1988, og som Hermon forlag ga ut i 1997. Den er et lite blikk på 37 av de 150 salmene i Salmenes bok. Jeg gleder meg.

Ingen kommentarer: