søndag, juli 22, 2018

Å bli brød for verden

Når Jesus tok brødet, velsignet det, brøt det og gav det til sine disipler, sammenfattet han i de gestene sitt eget liv. Jesus er utvalgt siden begynnelsen, velsignet ved dåpen i Jordan, sønderknust på korset og delt ut som brød til verden. Å bli utvalgt, velsignet, sønderknust og delt ut er Jesu Kristi, Guds Sønns hellige oppgave på jorden.

Når vi tar brødet, velsigner det, bryter det og deler det med ordene: 'Dette er Kristi kropp', gir vi uttrykk for vår overgivelse, vårt ønske om å leve et Kristus-liv. Vi vil også leve som utvalgte, velsignede og sønderknust, og dermed bli brød for verden.

- Henri Nouwen i boken Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

Ingen kommentarer: