onsdag, juli 18, 2018

Korset nærmest mitt hjerte

I 2002 var May Sissel og jeg i  Det hellige land for første gang. I den forbindelse kjøpte jeg dette sølvkorset. En tid var det borte for meg. Jeg trodde jeg hadde mistet det. Nå bærer jeg det under skjorta, nærmest hjertet mitt. Jeg tar det ikke av meg. Jeg føler en sterk tilknytning til akkurat dette korset. Utenpå skjorta bærer jeg et keltisk kors, som jeg også er glad i.

Hvorfor akkurat dette korset nærmest hjertet? For det er et symbol på den udelte kirkens tro, og tidlig i min kristne vandring, tok jeg det standpunktet at Den apostoliske og Den nikenske trosbekjenelsen gir et fullgodt uttrykk for min tro og overbevisning. Når jeg startet denne bloggen i  2006 var det aller første innlegget jeg publiserte en gjengivelse av Den nikenske trosbekjennelsen, og hvis endelige ordlyd kom ved kirkemøtet i Konstantinopel.

"Jeg vil ikke vite noe annet i blant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet," skriver apostelen Paulus.

Jesu Kristi kors - hans død og oppstandelse - er da også det helt sentrale i den kristne tro. En tro uten dette fundamentet, er da ingen kristen tro. Derfor bærer jeg korset nærmest hjertet, for hele tiden å minne meg selv på hva som er viktig.

"Men jeg vil aldri være stolt av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors, Ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden." (Gal 6,14)

Ingen kommentarer: