mandag, juli 23, 2018

Hvordan et menneske kan bli en levende flamme av bønn

Det er Johannes Cassianus (ca 360-435) som lærer oss hvordan et menneske kan bli levende flamme av bønn. Så hadde han da også gått i bønnens- og lidelsens skole. Han havnet midt oppi 300-tallets store ørkenvekkelse. I dag feirer vi hans minnedag sammen med våre venner i Northumbria Community.

Denne Johannes Cassianus ble født i det nåværende Romania/Bulgaria, nærmere bestemt i Dobrudzja, ca år 360. Tidlig i livet kjente han dragningen etter å leve et liv i bønn og Guds hellige nærvær. Han skulle så legge ut på en vandring som tok hele livet. Først til Det hellige land. I nærheten av Betlehem slo han seg ned i øde trakter i en munkecelle, og ble der i tre år. Så la han ut på vandring igjen. Denne gangen førte veien til Egypt. Han besøkte en rekke klostre. Der satte han seg ved føttene til åndelige veiledere, og lærte av dem. Hvordan ba de? Hva leste de? Hvilken bønnens rytme fulgte de? Hva hørte de Herren si? Hvordan skal man leve det kristne livet?

Tenk om vi satte oss ned men en moden kristen som har levd med Herren, for å lære av ham eller henne? Hva ville da skje i våre liv. Johannes Cassianus skrev ned det han lærte.

Etter femten år i ødemarken og stillheten og bønnen dro han til Konstantinopel, til Johannes Chrysostomos, som vigslet ham til diakon. Når så Chrysostomos blir tvunget til å forlate Konstantinopel og gå i eksil får Johannes Cassianus i oppdrag å reise til biskopen av Rom for der å gjøre rede for patriarkens sak hos Romas biskop.

Mens han er i Rom får han så et tilbud om å grunnlegge en monastisk kommunitet i Gallia. Hit reiser Cassianus i år 415, og grunnlegger klosteret "Saint Victor de Marseilles". Det er et såkalt 'dobbeltkloster', altså et kloster for både menn og kvinner.

Det er i denne forbindelse Johannes Cassianus skriver en klosterregel, den aller første vestlige klosterregel, og den skulle få stor betydning for den nå så berømte Benedikts regel. I mer enn 1500 år har den hellige Benedikts regel vært - og er - et av Europas grunnleggende kulturbærende elementer. Det skyldes ikke minst den erfaringen Johannes Cassianus gjorde seg på bønnens område.

Jeg har dessverre ikke tid eller krefter til å gå nærmere inn på det, men det hører med til historien om Johannes Cassianus, at han motsatte seg flere sider ved den lære Augustin forfektet. Johannes Cassianus er blitt et viktig bindeledd mellom Øst- og Vestkirken.

Artos forlag har utgitt følgende bøker av Johannes Cassianus, som fremdeles er i salg:

Det rena hjärtat - om själens djärvhet i kampen for hjärtats renhet

Hjärtats ro - om själens långa men hoppfulla väg til vila.

Johannes Cassianus er den viktigste formidleren av de første kristne munkenes erfaringer.

Ingen kommentarer: