søndag, juli 29, 2018

Tvil, kjærlighet og Guds nærvær

"Dostojevskij lar oss ane at han bærer på en dyp tvil, men hans kjærlighet til Kristus er det ingen tvil om. Han skriver:

'Mitt hosianna har gått gjennom tvilens smeltedigel.'

Tvilen var som en rensende ild som åpnet veien for et gjenskinn av Kristus og trengte dypt inn i hans sinn.

All evighets Gud,
enten vi vet det eller ikke,
er din, Hellige Ånd lys i oss.
Han lyser opp skyggene i vår sjel.
Han trenger inn i våre mørkeste rom
og fyller dem med sitt usynlige nærvær."

- Bror Roger av Taize (1915-2005)
Hentet fra boken: I alle ting en stille glede. Verbum/ Norges Kristne Råd, 2002.

Ingen kommentarer: