søndag, juli 22, 2018

Budskapet kirken ikke vil høre

Francis Chan (bildet) utfordrer nå kirker verden over med et budskap få vil høre.

"Det er to ting Gud krever av hver eneste menighet - og omtrent hver menighet går glipp av budskapet."

Omvend dere og vend tilbake til vekkelse!

Francis Chan, som er baptist, har forkynt dette budskapet i mange år nå. Over alt hvor han slipper til. 1. september kommer han med en ny bok: Letters to the Church. Chan, er en profetisk røst som Herren har reist opp for en tid som denne. Ikke minst taler han til ungdomsgenerasjonen, men dette budskapet gjelder alle aldre.

I en nylig publisert pod-cast sier Francis Chan::

"Vi stiller oss ikke spørsmålet: Hva vil behage Gud mest? Om vi tenker på alt vi har lest i Bibelen, hva er det som vil behage Gud mest? Vi er livredd spørsmål som dette fordi det som vil behage Ham mest, vil koste oss mest."

For en del år siden gjorde Francis Chan noe mange anså å være helt uhørt, andre som noe svært radikalt. Han forlot stillingen som pastor i en megakirke, for å bli pastor for en liten husmenighet. Det ble for upersonlig i den store menigheten, og for vanskelig å følge Jesus i en radikal overgivelse.

"Så langt jeg forstår hva Gud ønsker er at han ønsker at de troende skal leve sine liv på en slik måte at andre vi elske Gud mer på grunn av deres liv. Jeg hører ikke mange snakke om hvor høyt de elsker Jesus og hvor mye de elsker å være sammen med Ham. Det er vårt første kall: Elske Herren din Gud med HELE deg."

Det andre som ligger på hjertet til Chan er dette:

"Gud er misfornøyd med kirken på grunn av dens mangel på kjærlighet til sin neste. Når mennesker ser den kjærligheten som finnes i kirken som Jesus har kalt oss til å vise, så vil den være magnetisk. De vil ikke være i stand til å motstå den. Kirkevekst handler ikke om et program eller en strategi, Den er organisk."

Om mennesker møter denne kjærligheten, mener Chan at folk vil si: "Wow! Vi burde være sammen med disse folkene. Du skulle se hvordan de tar seg av hverandre. Det er fascinerende!"

Francis Chan mener at Gud er ulykkelig fordi Hans folk ikke bryr seg om det dobbelte kjærlighetsbudet:

"Gud ser seg om etter menigheter som virkelig elsker Ham og sin neste."

Skal vi bli en slik menighet må vi vende om! Det eneste som forandrer oss er å studere Guds ord og ta det til oss, og slippe Den Hellige Ånd til, slik at Han kan forvandle oss.

Ingen kommentarer: