lørdag, juli 21, 2018

La oss bøye våre knær og be for Sverige og Norge

Det er forferdelig det som nå skjer i vårt naboland. I skrivende stund brenner det 52 steder i Sverige. For kort tid siden var tallet 45. Noen av brannene er helt ute av kontroll, og man frykter nå at skogbrannene skal spre seg til Norge - blant annet til Hedmark.

La oss forene oss med svenske forbedere for å be om det eneste som nå nytter - regn. Fra før av er jordbruket både i Sverige og i Norge berørt av den ekstreme varmen og tørken.

Det er ikke bare dyrket mark som nå ødelegges. Det er ikke bare en forkrise, som fører til at buskap må slaktes, men det er stor frykt for at mange mister hus og eiendom.

Nå er tiden inne til å bøye våre knær og be. Vende om fra vår synd, og be om nåde for Sverige og for Norge.

Ingen kommentarer: