torsdag, juli 12, 2018

Om å være en del av Kristi kropp

Vi lever i en tid med sterk individualisme. Enkelte kristne mener at de kan klare seg alene, uten det kristne fellesskapet. Kristen på egenhånd, på egne betingelser. Det er en tanke helt fremmed for Det nye testamente.

Om dette skriver den kinesiske husmenighetslederen, Watchman Nee følgende:

"Akkurat på samme måte som jeg ikke kan være uavhengig av Hodet, kan jeg ikke være uavhengig av Kroppen. Individualisme er skadelig i Guds øyne. Det jeg ikke vet, vil et annet medlem av Kroppen vite; det jeg ikke kan se, ser en annen; det jeg ikke kan gjøre, kan et annet lem på Kroppen. Derfor trenger jeg å la andre lemmer på Kroppen møte de behovene jeg har.

Vi må benytte oss av fellesskapet med Kroppen hele tiden, for det er der det virkelige livet er.

Alt det Kristus har finners i Hans Kropp. Han er en dåre den kristen som tror at man klarer seg på egenhånd. Før eller senere vil alle individualistiske kristne tørke opp. Så lenge vi lever i Kroppen vil motta det vi trenger fra Kroppen, uansett hvilken situasjon vi enn måtte befinne oss i. Hvert lem på Kroppen skulle lære seg til å verdsette det Kroppen gir og sette pris på hvert lem."

Oversatt fra Watchman Nee: Collected Works, vol 44, side 801-802)

Etter en ide av Vello Vaim,

Ingen kommentarer: