torsdag, juli 05, 2018

Hos dem som taper i sin strid er Herren skjult til stede

En venn av May Sissel og meg sendte oss en salme av Sven Ellingsen i går. Den er så vidunderlig vakker. Salmen var ukjent for meg, men denne kommer til å følge meg lenge.

Det er spesielt en setning som berører meg så sterkt:

"Hos dem som taper i sin strid er Herren skjult til stede."

Ingen av oss vil falle eller svikte eller tape. Men så gjør vi jo det, mange ganger gjennom livet. Kanskje er idealene og bekjennelsene for høye? Jeg har følt meg så uendelig liten og naken og sårbar når sykdommen slår meg ut. Når man har det slik, når man føler man har tapt, er Herren skjult til stede. Der er det den gode salmedikteren Ellingsen sier!

Tårene renner når jeg leser denne setningen. Det er håp hos Gud, også for den som ikke klarer å stå, både bokstavelig, som meg, og i overført betydning.

Selv om du har følelsen av å ha tapt, er Herren der. Dette er en del av troens mysterium. Jeg er glad for at alt ikke kan forklares. Jeg er takknemlig for mysteriet. Stort er troens mysterium: Gud kommet i kjød.

Denne salmen er blitt min morgen og kveldsbønn:

Vær sterk, min sjel, i denne tid
når du har tungt å bære.
Hold ut i prøvens stund og lid
de døgn du går i lære.
En dag til slutt blir mørket brutt
av lyset fra Guds fremtid.
Gi håpet rom i denne tid,
hvor langt du enn er nede.
Hos dem som taper i sin strid
er Herren skjult til stede.
Ved Kristi verk skal du bli sterk
og hvile i Guds fremtid.
Se, mørket blir din modningstid!
Hold ut til natten vender!
Se bort fra angst og indre splid,
du er i gode hender!
Se, du er fri og lever i
Guds løfterike fremtid.
Svein Ellingsen

Ingen kommentarer: