søndag, juli 29, 2018

Takk for regnet!

Sjeldent har jeg vært så takknemlig og glad for noe som har kommet fra Sverige! Nattens regn var virkelig etterlengtet. Det var som om hele skapningen sukket og stønnet etter det. Hvilken befrielse det var! Jeg tenkte på dyrene i skogen i natt, når jeg hørte regnet tromme på taket. Det har ikke vært mye vann å få leske seg med for dem. Og så den trykkende varmen, som har gjort det uutholdelig for mange mennesker som sliter med sykdom, som meg selv.

Takk for regnet, Gud!

Nå fortsetter vi å be om regn! Det trengs så sårt. Og vi fortsetter å be for de som arbeider med tiltakene mot de alvorlige klimaendringene som vi nå ser rett foran våre øyne.

I de siste dagene er jeg blitt minnet om noe vi leser i Åpenbaringen:

"... og da skal du (Herren) ødelegge dem som ødelegger jorden." (Åp 11,18b)

Vi har et forvalteransvar! Vi kan ikke fortsette det livet vi lever i dag uten at det får konsekvenser.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i følge Nationen beregnet at norske bønder kan tape mellom to og tre milliarder kroner årets tørkekrise. Bare i Oppland anslår Fylkesmannen at tørken vil føre til erstatningsbeløp på 70 millioner kroner, På landsbasis tilsier det en totalsum på 500 millioner kroner. Selv om noe av tapet vil bli kompensert gjennom avliklingskadeerstatningsordningen, kan egenandelen på 30 prosent medføre tap på mange hundre millioner kroner.

Derfor blir det patetisk når hun som erstatter statsministeren i sommer, eldreminister Åse Michaelsen, uttaler at hun tror de fleste nordmenn har hatt en god sommer! Sier hun, mens vi har den største tørkekrisen siden 1947 og det brenner i skogen både her og der. Så overfladisk kan man bli, selv om man er statsråd. Men så hører det med at Michaelsen heller ikke tror på klimaendringer.

Steikende sol og gulsvidde marker signaliserer ikke 'mer enn en fin sommer', om flere enn Fremskrittsparti-representanten skulle tro det.

Det regnet som kom i går og i natt monner ikke mye, så vi ber om mer. Åpne himmelens sluser, Herre!

Ingen kommentarer: