fredag, juli 27, 2018

Steinen som falt fra Vestmuren - et profetisk varsel?

Som sikkert mange Israels-venner har fått med seg falt en massiv stein ned fra Vestmuren (Klagemuren) mandag denne uken. Det var så vidt en jødisk kvinne kom seg unna den i det hun var i ferd med å begynne sin bønnestund. Steinen veide nesten 318 kilo og kunne ha forårsaket en tragedie. Dagen før var plassen foran Vestmuren full av bedende mennesker.

Nå skal ikke gjøre noe forsøk på å trekke noen som helst konklusjon, men jeg vil gjerne gjengi hvordan rabbineren som har ansvaret for Vestmuren tenker om dette. Jeg tror mange av mine lesere vil finne dette veldig interessant. Jødiske skriftlærde henviser til profeten Habakkuk, hvor det står skrevet:

"For steinen skal rope ut fra muren, og bjelken fra tømmeret skal svare den." (Hab 2,11)

Enkelte tolker det som skjedde som et tegn fra Gud om at det jødiske eksilet endelig er over, og at det er klart for å gjenreise det 3. tempelet.

Steinen som falt ned mandag falt ned dagen etter at Tisha B'Av fasten fant sted. Dette er fastedager for jødene hvor de minnes og sørger over ødeleggelsen av de to jødiske templene på Tempelhøyden. Det at denne steinen faller ned akkurat denne dagen får mange jøder til å undre seg.

"Dette er en uvanlig og sjelden hendelse koblet med selve tidsakspektet, og har ledet mange til å anta at dette har en åndelig betydning," sa sjefrabbineren ved Vestmuren, Shmuel Rabinovitsj, ifølge Breaking Israel News.

Sjefrabbineren påpekte at noe lignende ikke har skjedd på flere ti-år. Det faktum at det skjedde akkurat denne dagen gjør at Shmuel Rabinovitsj ber jødene om å granske seg selv.

En annen rabbiner, Yekutiel Fish, som skriver en Torah-blog har gjort sine tanker etter at han fant ut at det hebraiske ordet "kotel ma'aravi" og som oversettes med Vestmuren har tallverdien 5778 som er det hebraiske året vi nå er inne i. Hebraiske bokstaver har som kjent en egen tallverdi.

"Dette er et hint om at eksilet er over," skriver Fish, og legger til: "Steinen falt ned fra niende nivå som er synlig, og den falt ned dagen etter den 9'de av Av-fasten. Pinhas var den niende generasjonen etter Abraham. Ni representerer en permanent eksistens."

Rabbiner Yekutiel Fish siterer også ordet fra profeten Habakkuk og sier:

"På hebraisk bokstaveres de første bokstavene i de tre første ordene "emet", som betyr "sannhet", som igjen er ni, som igjen står for det som er permanent."

Foto: 9.News.

Her er en film som viser det som skjedde:

https://www.youtube.com/watch?v=Pm2F9I5lBz0

Ingen kommentarer: