søndag, juli 08, 2018

Er du rede til å dø for evangeliet?

Jeg leste noe i går som gjorde et sterkt inntrykk på meg. Den sanne historien er hentet fra kommunisttidens Romania. Det er vitnesbyrdet til Joseph Tson, pastor for baptistmenigheten i Brasov. Han var forberedt på å dø for Kristi skyld.

Vi skriver sensommeren 1977. Joseph Tson fikk beskjed om å gå til et bestemt hotell hvor han i restauranten ville møte en representant for det hemmelige politiet. Den kommunistiske sikkerhetsoffiseren hadde en oppgave: å få den frittalende baptistpastoren til å tie stille. Ingen hadde lykkes med det. Tson fikk et tilbud: Han ville få en trygg sekulær jobb med god fortjeneste. Men det var en hake ved det hele: Tson måtte slutte å forkynne Guds ord. Takket Tson nei til jobbtilbudet betydde det fengsel og arbeidsleir, som igjen kunne bety henrettelse.

Uten å nøle takket Joseph Tson nei til jobben.

"Jeg fortalte mannen: Nå er jeg rede til å dø. Du sa at du ville gjøre slutt på meg som forkynner. Jeg spurte Gud, og Han sa at Han ikke var ferdig med meg som forkynner. Nå må jeg skuffe en av dere, og jeg har funnet ut at det er bedre å skuffe deg, enn Gud. Jeg vet at du er i stand til å drepe meg. Men jeg har akseptert det. Jeg vil du skal vite at jeg er ordnet mitt hus og er klar til å dø. Men så lenge jeg er fri, vil jeg forkynne evangeliet."

Den kommunistiske offiseren fortalte Tson at han skulle gå og forkynne evangeliet. Fire år fortsatte baptistpastoren sin virksomhet inntil han ble forvist fra Romania.

Mannen fra det hemmelige politiet bestemte seg for at jeg skulle fortsette å forkynne evangeliet fordi jeg var rede til å dø for min tro. Når denne mannen truet med å drepe meg, med å skyte meg, smilte jeg og sa: min herre, forstår du ikke at når du dreper meg sender du meg til himmelen? Du kan ikke true meg med himmelen. Jo mer lidelse, jo flere problemer, jo større herlighet. Så hvorfor si, gjør ende på disse problemene? For jo mer lidelse, jo større herlighet der oppe."

En annen gang ble pastor Tson innkalt til et hardt avhør. Tson fortalte de som sto for avhøret at det å utøse hans blod bare ville tjene til å gi næring til at evangeliet om Jesus Kristus ville vokse.

"Jeg fortalte de som sto bak avhøret at deres overlegne våpen er å drepe. Mitt overlegne våpen er å dø. Slik fungerer det: Dere vet at mine prekener finnes på kassetter som er spredt over hele Romania. Skyter dere meg så kommer blodet over mine prekener. Alle som da har en av disse kassettene vil ta den opp og si: Det er bedre at vi lytter en gang til. Denne mannen døde på grunn av det han prekte. Mine herrer, mine prekener vil tale ti ganger sterkere etter at dere har drept meg fordi dere drepte meg. Faktum er at jeg vil beseire dette landet for Gud fordi dere drepte meg, så bare drep meg. Å dø for Herren er ikke en ulykke. Det er ingen tragedie. Det er en del av jobben. Det er en del av tjenesten. Det er den største måten å forkynne evangeliet på."


Billedtekst: Joseph Tson. "Herre, jeg gir min kropp til deg slik at du kan lide gjennom meg slik at du kan fullføre dine lidelser for kirken." (Foto: You Tube)

Ingen kommentarer: