mandag, juli 30, 2018

Velkommen til gudstjeneste på onsdager

Velkommen til gudstjeneste i Kristi Himmelfartskapellet ONSDAG 1. August kl.18.00

Fra og med august 2018 vil vi feire våre gudstjenester på ONSDAGER i stedet for torsdager. Her er alle hjertelig velkommen. Gudstjenesten vår er todelt: Først Ordets del, hvor vi ber, synger og lytter til opplesningen av Skriften, og Brødets del, hvor vi feirer nattverd. Deler av liturgien vi bruker er hentet fra den første kristne tiden.

Kristi himmelfartskapellet er et økumenisk bønnekapell. Her deltar mennesker fra mange ulike kirkesamfunn, og nattverdbordet er åpent for alle som bekjenner troen på Jesus som sin Frelser og Herre.

Billedtekst: Kristi himmelfartskapellet på Eina. Foto: Kurt Urholt.

Ingen kommentarer: