tirsdag, juli 10, 2018

Alt er muligheter til utvikling

Du kan alltid være takknemlig, for du vet at Gud bruker enhver situasjon, uansett hvor tung og vanskelig den ser ut. Gjennom alt som skjer, vil han oppdra deg og føre deg nærmere seg.

Hvis du av hele ditt hjerte stoler på at alt er i Guds hender, så kan du også frimodig la ham få vite alle dine ønsker. Selv om du ber om at Gud skal forandre situasjonen, bæres bønnen av vissheten om at Gud vender alt til det beste. Da blir du ikke skuffet eller bitter hvis bønnen din ikke blir oppfylt på den måten du hadde ønsket.

Det merkelige er at takknemligheten ofte forvandler selv de vanskeligste situasjoner. Når du takker for det som er strevsomt, kan det bli annerledes, uten at du har bedt om det. Noen ganger har dette en psykologisk forklaring. Når din indre holdning forandres, får du et annet syn på saker og ting. Du ser ikke lenger situasjonen fra ditt eget dystre perspektiv, men du ser den slik slik den virkelig er.

Ikke sjelden hender det imidlertid at den faktiske situasjonen blir forandret. Gud er som en lærer. Han gir elevene stadig vanskeligere lekser for at de skal bruke stadig mer av evnene sine. Når Gud gir deg en vanskelig lekse og du reagerer med takknemlighet, er målet nådd. Du har bestått prøven, og den vanskelige situasjonen har ikke lenger noen mening. Derfor kan den bli borte.

Senere kommer det sikkert andre situasjoner som er enda vanskeligere. Men de er altså sjanser du får til å utvikle enda mer av din iboende evne til å stole blindt på at alt Gud gjør, er bra.

- Wilfrid Stinissen i boken: I Guds tid. Verbum 1994, side 205.

Ingen kommentarer: