søndag, juli 15, 2018

70 prosent av de medisinske sentrene i Mosul ødelagt

Selv om det nå har gått et år siden byen Mosul ble frigitt fra IS-barbarerne, er det antall at minst 70 prosent av byens medisinske sentre ikke er i bruk. De er ødelagt.

Det er Asia News som skriver dette.

Heldigvis er antatt skadede etter krigshandlingene minsket, men er det en økning i antall skadede som er ofte for miner. I tillegg kommer de som blir syke av mangel på vann, eller urent vann.

Den kristne landsbyen Qaragosh, som ligger like i nærheten av Mosul, har et medisinsk senter, men ikke noe sykehus. Landsbyenes beboere er derfor helt avhengig av de få medisinske sentrene som fungerer i Mosul. Mangelen på medisinsk hjelp fører igjen til at mange som har flyktet fra Mosul og Qaragosh vegrer seg for å komme tilbake. Likevel øker befolkningen fra dag til dag. I den østlige delen av Mosul er livet tilbake i 'normal gjenge' så langt det lar seg gjøre. Store deler av Mosul er jo lagt i ruiner, men noen det finnes noen butikker og litt småindustri.

Ingen kommentarer: