torsdag, juli 26, 2018

"Vi må få tilbake troen på Guds ord og vi må forkynne evangeliet!"

Magnus Persson vil ikke være verken lavkirkelig eller høykirkelig, men helkirkelig!

"Det er sammen med alle de hellige vi forstår Guds kjærlighet."

Sommerstevnet til den svenske Oase-bevegelsen hadde invitert pastoren i United Malmø, Magnus Persson (bildet) som en av årets talere. Og Persson er krystallklar:

"Vi må få tilbake troen på Guds ord og forkynnelsen av Guds ord!"

Utgangspunktet for Perssons tale var Rom 10,1-17 og han brukte dette ordet til å understreke betydningen av prekenen og forkynnelsen av Guds ord på en slik måte at Kristus blir løftet opp.

"Forkynnelsen skal få deg til å løfte blikket - på Kristus - på troens opphavsmann, på Guds Lam som bærer verdens synd."

Gang på gang i pastor Perssons tale understreket han betydningen av å vende tilbake til forkynnelsen av evangeliet.

"Vi behøver å høre gang på gang. Ikke at vi må kjempe, men at det finnes en redningsmann."

Ingen kommentarer: