tirsdag, juli 10, 2018

Solveig og Erling Thu leder tidebønn på Salt og Lys på Hedmarktoppen

I dag gleder jeg meg stort over at Solveig og Erling Thu skal lede Tidebønn på Lys og Salt, sommerkonferansen til Kristent Nettverk på Hedmarktoppen i tiden 17.-22. juli.

I fjor hadde jeg den store gleden og privilegium å holde et seminar og lede samlinger i Tidebønn på Lys og Salt stevnet. Det var en god opplevelse. Så flotte mennesker det finnes i denne sammenhengen. May Sissel og jeg har deltatt flere år på dette sommerstevnet, men i fjor var det første gangen jeg deltok med undervisning. I år får vi ikke anledning til å delta, da vi befinner oss i Sarons dal.

I fjor var Tidebønnen på Lys og Salt lagt til tiden rett etter kveldsmøtet. Det var nok ikke noe godt tidspunkt. Nå flyttes det til morgenen og det er nok mye bedre. Solveig og Erling Thu har med seg bønnemannen Tony Jessen, så dette kommer til å bli veldig bra.

Tidebønn er nok fortsatt nokså ukjent for mange evangeliske kristne, men når de blir kjent med denne bønneformen, er det mange som er blitt veldig glad i den og mange kjenner det veldig befriende å be Bibelens bønner. For det er det det er snakk om. Dette er en bønnemetode vi har arvet fra jødene. De ba jo salmene vi befinner beskrevet i Bibelens bønnebok, Salmenes bok. Og det gjorde Jesus og det gjorde apostlene. For dette er ikke en katolsk eller ortodoks bønnemetode. Den er bibelsk! Så kan den bes av katolikker, ortodokse og protestanter, for de vi gjør er jo ikke noe annet enn å be Guds eget skrevne ord.

Som flere vet skriver jeg på en biografi om Solveig og Erling. Skriveprosessen har tatt lengre tid enn planlagt. Det skyldes min sykdom. Jeg klarer ikke å skrive så mye og så raskt som før, så May Sissel skriver på diktat. Men det går framover. Be gjerne for dette arbeidet. Vi kjenner på oss at denne boka er viktig.

Bildet av Solveig og Erling er tatt hjemme hos oss:

Om dette skriver Erling Thu på sin blogg:


Tidebønn har sitt opphav hjå dei fromme jødane og vart vidareført av dei første kristne. Den enklaste forklaringa på tidebønn er at det er bønn til faste tider. Ein annan viktig del er at vi gjer om Jesus og dei første kristne og bed bønnene frå Salmane. Eg har oppdaga at Salmane er ei inspirerande bønnebok. Det siste året har Solveig og eg bede oss gjennom Salmane fleire gonger. Bjørn Olav Hansen leidde oss gjennom tidebønn kvar kveld på Lys og Salt i fjor. Det var ei god oppleving for alle som som tok del i desse tidebønnene.
For Solveig og meg førte det til at me utvida våre felles bønnestunder. Me laga ei fast ramme med ulike bønner frå Bibelen, frie bønner og å be Salmane. Kvar morgon og kveld har me ei slik felles bønnestund som me kallar tidebønn. Me følgjer det mønsteret vi lærte av Bjørn Olav Hansen. 
På Lys og Salt i sommar, frå 17. til 22. juli på Hedmarstoppen skal vi leia tidebønn ein liten halvtime kvar morgon frå kl 07.30. Tony Jessen har funne fram nokre gode songar som me syng inn i mellom bønnene. Morgonbønna på Lys og Salt vil vara fram til 09.00. Me gler oss til å stiga fram for Gud saman med Guds folk og saman be og lovprisa med bønner frå Bibelen.

Ingen kommentarer: