mandag, juli 16, 2018

I bønn for Finnmark

De siste månedene har jeg kjent en slik nød for å be for Finnmark. Det er ingen naturlige årsaker til dette. Ikke har jeg vært der, og så vidt jeg vet kjenner jeg ingen der. Jeg har heller ingen planer om reise dit. Likevel er jeg blitt sterkt minnet om å be for Finnmark.

Den eneste tilknytningen jeg har er St.Georg kapellet i Neiden. Det er 'modellen' for vårt eget Kristi himmelfartskapell. Historien om hellige Trifon har fulgt meg og vært til åndelig inspirasjon for meg siden tidlig på 1980-tallet.

Jeg skal ikke skryte på meg at jeg kan mye om Finnmark, for det gjør jeg på ingen måte. Bare navn på et kart, og som jeg ikke forbinder noe med.

Likevel har altså Finnmark kommet så sterkt for meg. Nå ber jeg Herren vise meg hva jeg skal be om. Hva ligger på Hans hjerte for Finnmark. Det er alltid så mange behov, men jeg lærte noe av min første åndelige far, en gammel pinsevenn. Han sa det slik: "Før ba jeg Herren velsigne både det ene og det andre. Nå ber jeg Herren om at Han velsigner det Han vil velsigne!" Det er mye visdom i dette. Derfor bruker jeg mer tid enn før når jeg ber om at Herren skal vise meg det Han holder på med. Det som er på Hans agenda. Vet du - ber du de bønnene Herren viser deg at du skal be - får du bønnesvar! Men slikt tar tid å finne ut av. Vi må søke Herren og lære oss hemmeligheten til å vente på Ham. Da vil Han vise oss.

Jeg vil gjerne komme i kontakt med andre som ber for Finnmark. Skriv gjerne til meg: bjornolav58@gmail.com

I morgen skal jeg fortelle deg om noen øyer jeg ber for.

Ingen kommentarer: