tirsdag, juli 24, 2018

Skogbranner, tørke, Israel, Hellas, Sverige og Norge

I dag har tankene mine og bønnene mine handlet om fire land: Israel, Hellas Sverige og Norge.

Jeg har tenkt på våre jødiske venner som lever ofte daglig med de forferdelige temperaturene vi har levd med mer eller mindre i åtte uker. I Israel er det ofte mangel på vann, og regn blir derfor sett på som en av Herrens velsignelser. Jeg tenker på ordene fra Jes 30,23: "Deretter skal han gi regn over ditt såkorn, det du sår i jorden, og brød av jordens grøde. Det skal være rikt og saftig. På den dag skal din buskap beite på en vid beitemark." Eller 5.Mos 11,14: "Jeg skal gi landet deres regn i rette tid, tidligregn og senregn, så du kan samle inn ditt korn, din most og din olje." Men Bibelen gir også eksempler på hvordan Gud lukker himmelen og holder regnet tilbake, på grunn av folkets synder.

Tenk hvilken velsignelse regnet er! Det er virkelig en Guds gave!

Den siste tiden har Israel opplevd skogbranner. Terrorister fra Gaza sender over brennende ballonger eller fester brennbar veske til fugler, for å sette åker og skog i brann på israelsk side. Det er bare en ting som kan sies om dette: Det er utspekulert ondskap!

I Hellas har mer enn 60 mennesker omkommet i voldsomme skogbranner i områdene rundt Athen. Hele landsbyer er borte. Det er ventet at antallet skadede og omkomne vil stige. Det kommer hjerteskjærende historier om hele familier som er revet bort.

Hvem er så de første til å komme Hellas til unnsetning i denne dramatiske situasjonen? Staten Israel. De er blant de aller første til å sende mannskaper og utstyr til å hjelpe grekerne til å få slukket brannene. Og det samtidig som de sliter med brannterroren fra Gaza. Det sier ikke så rent lite.

Så i dag ber jeg for Israel, Hellas, Norge og Sverige. Måtte Gud velsigne alle brannmenn, alle frivillige mannskaper, politi og redningstjeneste i alle disse landene. Og måtte Herren sende oss regn - regn så det monner, til å slukke branner, redde buskap og avlinger og måtte Han se i nåde til våre land.

Ingen kommentarer: