torsdag, september 22, 2011

Kirken er bare kirke når den er til for andre, del 3

Her følger tredje delen av søndagens preken i Brumunddal baptistmenighet:

Jeg vender stadig tilbake til de svært radikale ordene av Jesus i Matt 25, 31-46:

"Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side: 'Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.' Da skal de rettferdige svare: 'Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?' Og kongen skal svare dem: 'Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.' Så skal han si til dem på venstre side: 'Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og hans engler. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.' Da skal de svare: 'Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?' Da skal han svare dem: 'Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.' Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

Når vi leser disse ordene må vi spørre oss selv: Hva betyr dette konkret for meg? Får det noen praktiske følger for mitt liv? Apostelen Paulus skriver: "Vi som er sterke, må bære de svakes svakheter ..." Hvem utgjorde disippelkretsen? Var ikke det de marginaliserte i samfunnet? Nasaret var på Jesu tid et sted hvor de fattige bodde. Det var et sted som hadde et dårlig rykte. "Kan det komme noe godt fra Nasaret?" Fiskerne fra Genesaretsjøen var ikke like verdsatt i de finere kvartalene i Jerusalem. Blant Jesu følgesvenner fantes tidligere prostituerte, representanter for okkupasjonsmakten, spedalske - de som ingen kunne røre, uten selv å bli uren.

"Da løftet han blikket, så på disiplene sine og sa: Salige er de fattige, Guds rike er deres. Salige er dere som nå sulter, derre skal mettes. Salige er dere som nå gråter, dere skal le ..." (Luk 6,20-21)

Jeg tror myte av menighetens sårt tiltrengte fornyelse og enheten blant de som tror og vil være etterfølgere av Jesus vil komme når vi tjener og vil være venn med de som synes for oss og andre å være "merkelige", "annerledes", de som er uønsket og ensomme i vårt samfunn. I møte med dem møter vi også vår egen ensomhet, og blir ærligere med eget liv.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: