søndag, september 18, 2011

La riket ditt komme! Del 1

Jeg er enig med teologen og professoren, Howard A. Snyder (bildet), som sier: "Mange mennesker som til det ytre er blitt omvendt til Kristus har aldri blitt omvendt til det rike som Han forkynte." (A Kingdom Manifesto. Inter-Varsity Press, 1986)

For det er underlig dette: Til tross for at forkynnelsen av Guds rike er det sentrale i både undervisningen til Jesus, og hos apostlene, så er denne undervisningen nesten fraværende i dagens menigheter.

Richard Halverson, som i mange år var kapellan i det amerikanske senatet, sa ved en anledning:

"Jeg frykter at den evangeliske kristenhet er blitt smittet av den mest rafinerte sorten av verdslighet - den verdslighet som vi finner i Hollywood og på Madison Avenue ... Vi handler om om det eneste rette vi kan gjøre i denne verden er slikt som kan regnes i antall eller i kroner og ører. Vi er ikke Guds rikes barn."

Jeg har skrevet om Guds rike mange ganger på bloggen. I denne serien som starter i dag skal vi se nærmere på hvordan Guds rike presenteres i Bibelen, nemlig som Shalom, som fredsriket.

Her ved innledningen av denne artikkelserien skal jeg bare minne om dette:

"For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i Den hellige ånd." (Rom 14,17)

For enkelte synes Guds rike å handle om noe som hører sammen med en åndelig verden, skilt fra vår hverdag. Det er en villfarelse! Familieliv og naborelasjoner like mye som utenrikspolitikk, økonomi og militær opprustning hører sammen med hvordan vi som kristne tar imot Guds rike og hvilke konsekvenser det får for våre liv.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: