mandag, september 05, 2011

Nattverden i kirkehistorisk og teologisk lys, del 2

Mens synoptikerne er opptatt av å beskrive innstiftelsen av nattverden på Øvresalen i Jerusalem, setter apostelen Johannes nattverden inn i en helt annen sammenheng. Johannes setter nattverden i forbindelse med brødunderet, hvor Jesus bespiser 5000 menn, foruten kvinner og barn.

Dagen etter at dette store under har skjedd, samtaler Jesus med sine disipler i Kapernaum, som har opplevd brødunderet. Der taler Han om at Han er Livets brød. Johannes gjengir dette slik:

"Det er min Far som gir dere det sanne brødet fra himmelen. Guds brød er det brød som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» Da sa de til ham: «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste." (Joh 6,32b-35)

Så sier Jesus noe som både forbløffer og forargrer de som hører på Ham, det være seg både disiplene og noen jøder som lyttet til Hans ord:

"Jeg er livets brød. Fedrene deres spiste manna i ørkenen, men de døde. Det brødet som kommer ned fra himmelen, er slik at den som spiser av det, ikke dør. Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet, skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er min kropp, som jeg gir til liv for verden." (v.48-51)

Uttalelsen til Jesus er så uhørt at reaksjonen uteblir ikke: "Etter dette trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sammen med ham." (v.66)

Eukaristisere

Realismen i forståelsen av brødet som Jesu kropp og den skandale som denne troen fremprovoserer, kan så langt jeg kan forstå ikke knyttes til noe annet enn nattverden. Det ser man både ut fra det som sies, men også fra et annet interessant forhold.

For å tydeliggjøre dette henviser Johannes omtaler han også stedet hvor Jesus utførte brødunderet, som "stedet hvor Herren hadde bedt takkebønnen og de hadde spist brødet" (v.23)

I den greske teksten står det "etter at Jesus hadde 'eukaristisert' det". Nettopp dette ordet 'eukaristisere' finner vi igjen de de eldste nattverdtekstene som et teknisk uttrykk for 'å holde nattverd'.

Brødunderet og nattverden

Det er interessant å merke seg det faktum at brødunderet har hatt en særlig betydning for de første kristne. For det første så gjengir synoptikerene med stor overenstemmelse i alle detaljer det som skjedde da 5000 menn foruten kvinner og barn fikk oppleve brødunderet. Både synoptikerne og Johannes er enige i at det er snakk om fem brød og to fisker, og at det var 5000 mann.

For det andre er det interessant å merke seg at når nattverden fremstilles i tidlig kristen billedkunst, så er det detaljer fra brødunderet som blir benyttet. Man ser dette i mange av katakombefreskene.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: