mandag, september 12, 2011

Koptiske kristne sulter etter at muslimer stenger inngangen til landbyen deres

Muslimer blokkerer den kristne landsbyen, Elmarinav i Edfu i Aswan provinsen i Øvre Egypt, og innbyggerne nektes å forlate sine hjem for å kjøpe mat, inntil de har revet kirketårnet på St. Georg kirken.

Muslimer, støttet av Salafister i landsbyene som ligger omkring, truer også med å rive hele kirken om dette ikke skjer. De vil bygge en moske her i stedet. Til tross for de egyptiske sikkerhetsstyrkenes nærvær, blokkerer muslimene alle veiene inn til landsbyen, og de nekter kristne adgang uansett hva årsaken enn måtte være.

Det har vært kontakt med militær guvenøren i Aswan, da mange kristne i Elmarinav sulter. To offiserer fra sikkerhetsstyrkene har assistert to kristne ungdommer som har vært ute for å kjøpe mat til landsbyens innbyggere. Bilen som de to offiserene brukte ble forsøkt stanset av muslimer som sto vakt ved den ene inngangen som ble benyttet.

2. september ble det forsøkt å få i stand et forsoningsmøte. Dette resulterte i at de kristne ble tvunget til å ta korset ned fra kirkebygningen. Muslimene insisterer på at St. Georg kirken ikke er en kirke men et sykehus. Kopterne mener derimot at dette alltid har vært en kirke, og har vært beskyttet av politiet de siste 12 årene.

1 kommentar:

hammern sa...

Mar Gerges kirken i Elmarenab blev brent ned fredag 30 september etter fredagsbønnen.
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/article_121244.html